fotobijeenkomstpharminvestAnnemiek Verkamman, Jessica van Eijs, Leendert de Lange en Gerard Schouw

PharmInvestHolland bidbook: kansen voor investeringen in Nederland

‘Nederland heeft volop kansen om meer investeringen in de medicijnsector aan te trekken.’ Aldus sprekers namens geneesmiddelenbedrijven en Tweede Kamerleden Leendert de Lange (VVD) en Jessica van Eijs (D66) op het PharmInvestHolland event van 15 november.

De door Health~Holland georganiseerde bijeenkomst in Nieuwspoort stond in het teken van de kansen voor Nederland om meer investeringen aan te trekken in de geneesmiddelensector. Beide Tweede Kamerleden namen tijdens de bijeenkomst het nieuwe exemplaar van het bidbook in ontvangst uit handen van Gerard Schouw (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) en Annemiek Verkamman (HollandBIO). Schouw: ‘De geneesmiddelensector heeft nu een prachtig middel om te laten zien wat Nederland investeerders te bieden heeft.’

Oproep tot wederzijds vertrouwen
Leendert de Lange (VVD) deed een oproep tot meer vertrouwen tussen de biofarmaceutische sector en de overheid: ‘Ik ben trots als ik zie hoe bedrijven op onze scienceparken als paddenstoelen uit de grond schieten. Om de volgende stap te maken, is het nodig dat de wisselwerking tussen overheid en bedrijfsleven verder verbetert. Dat kan alleen als we gezamenlijk werken aan voorspelbaar en consistent beleid en onderling vertrouwen. Ik stoor mij aan het beeld dat ik nogal eens zie hier in Den Haag, alsof we farmaceutische bedrijven niet nodig zouden hebben. Met dat soort praatjes moeten we ophouden.’

Impact indrukwekkend
Jessica van Eijs (D66) noemde de impact van de innovatie door geneesmiddelenbedrijven ‘indrukwekkend’. Om deze impact maximaal te maken, is een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen noodzakelijk: ‘Vanuit overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen en burgers moeten we samen zorgen dat het balletje gaat rollen en dat we met elkaar lokale ecosystemen creëren. De komst van de Europese geneesmiddelenautoriteit (EMA) kan dit gunstige effect nog eens versterken’, aldus Van Eijs.

Boston van Europa
Hans Schikan, waarnemend boegbeeld van de Topsector Life Sciences & Health en tevens dagvoorzitter, stak zijn ambitie niet onder stoelen of banken. ‘Met 420 innovatieve bedrijven, acht academische ziekenhuizen en dertien universiteiten die zich in een klein gebied op geneesmiddelenontwikkeling richten, heeft Nederland alles in zich om het Boston van Europa te worden. Daarbij zorgt de komst van de EMA naar Nederland in 2019 ervoor dat we extra op de kaart staan bij geneesmiddelenontwikkelaars. Het is zaak dat de overheid en het bedrijfsleven deze kansen krachtig oppakken.’

Ambitie PharmInvestHolland
PharmInvestHolland is een samenwerkingsverband dat in 2017 is opgericht onder de vlag van de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland). De brede vertegenwoordiging van publieke (ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Netherlands Foreign Investment Agency en Health~Holland) en private partners (AmCham, HollandBIO, Lygature, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en VNO-NCW) uit de geneesmiddelensector hebben de ambitie om van Nederland het meest aantrekkelijke en innovatieve biofarmaceutische land in Europa te maken. PharmInvestHolland heeft als doelstelling om zo bij te dragen aan meer banen, meer innovatie in de gezondheidszorg en een grotere bijdrage van de sector aan de Nederlandse economie.

Impressie van de PharmInvestHolland bijeenkomst

PharmInvestHolland Bidbook

Website PharmInvestHolland 

Pagina Vestigingsklimaat