medicines-1415781

Tegenlicht leek op Andere tijden

Met de uitzending van zondagavond over ‘peperdure pillen’ leek het VPRO- programma Tegenlicht vooral op een ander programma: Andere tijden. De uitzending deed geen recht aan de actuele dialoog rond de betaalbaarheid van bestaande en nieuwe geneesmiddelen.

Dat stelt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen na het zien van dit programma. Zogenaamde hervormers brachten in de uitzending thema’s en ideeën naar voren die al lang op de agenda van geneesmiddelenbedrijven staan. Ook geneesmiddelenontwikkelaars willen constructief kijken naar bijvoorbeeld de uitwisseling en goed gebruik van data, de inzet van biomarkers en betalen op basis van de uitkomsten van een behandeling. 

Niet gehoord
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen betreurt het daarom dat de stem van de geneesmiddelensector in deze uitzending niet gehoord is. Zo ontstond een achterhaald beeld over vermeende tegenstellingen. Ook de Vereniging zet zich in voor een systeemverandering, waardoor effectieve en veilige innovatieve geneesmiddelen nu en in de toekomst voor iedere patiënt beschikbaar en betaalbaar blijven.

Verbetering
De sector slaagt er steeds beter in om, anders dan de uitzending suggereert, patiënten met ernstige aandoeningen uitzicht te bieden op verbetering van hun leven of zelfs genezing. De komende jaren worden nog veel meer revolutionaire geneesmiddelen verwacht, die voor patiënten echt het verschil zullen maken. Daarvoor is het huidige systeem van toelating en vergoeding niet geschikt.

Onjuistheden
De uitzending bevatte bovendien de nodige elementen die feitelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld dat de stijging van de zorgkosten voortkomt uit de toenemende uitgaven aan geneesmiddelen. De totale kosten voor geneesmiddelen zijn al tien jaar redelijk stabiel: circa € 5,5 miljard. Het beslag van geneesmiddelen op het totale zorgbudget is daarmee onder de 8 %. Dat we steeds meer uitgeven aan zorg heeft andere oorzaken, zoals hogere personeelsuitgaven, steeds meer behandelmogelijkheden en de vergrijzing. 

Hervormen
De Vereniging onderschrijft dat de overheid, behandelaars, patiënten, zorgverzekeraars en geneesmiddelenbedrijven in gesprek moeten gaan over het beschikbaar houden van toekomstige medische innovaties. We lopen vast wanneer we de gezondheidswinst van deze ontwikkelingen frustreren door te blijven hangen in oud denken. Echte hervorming ontstaat door samen naar nieuwe oplossingen te zoeken, stelt de Vereniging.