Wet gunstbetoon rond medische hulpmiddelen aangenomen

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wet die het mogelijk maakt om in de zorg boetes uit te delen wanneer te grote geldbedragen of geschenken worden aangenomen van leveranciers van medische hulpmiddelen. Dit meldt Medisch Contact.

Eind 2015 is een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de Wet op de medische hulpmiddelen dusdanig te wijzigen dat de Inspectie boetes kan uitdelen aan iedereen die te grote geldbedragen of cadeaus aanneemt van leveranciers van medische hulpmiddelen, vergelijkbaar met een regeling die al bestaat voor gunstbetoon binnen de geneesmiddelensector. Dinsdag was de stemming, waarbij de wet op steun van de volledige Kamer kon rekenen.

Evaluatie
Vanuit GroenLinks en de SP kwam nog het verzoek om het Transparantieregister Zorg, dat inzicht geeft in financiële contacten tussen medische professionals en bedrijven, een verplichtend karakter te geven. Staatssecretaris Van Rijn stond daar volgens Medisch Contact niet voor open en zei te hechten aan ‘het zelfregulerend karakter’ van de zorg. Volgens hem is Nederland met het register zoals het nu is al een ‘wereldwijde koploper’. De Kamer nam wel een amendement van GroenLinks aan om de werking van dit register jaarlijks te evalueren.