Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Veel geneesmiddelenbedrijven zijn in Nederland volop bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Ook zetten ze, samen met andere partijen, een groot aantal mvo-projecten op.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen BASE_SMALL_26
Maatschappelijk verantwoord ondernemen BASE_WIDE_26

Veel geneesmiddelenbedrijven zijn in Nederland volop bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Ook zetten ze, samen met andere partijen, een groot aantal mvo-projecten op.

Simpel gezegd komt maatschappelijk verantwoord ondernemen neer op het voeren van een duurzame bedrijfsvoering. Dat wil zeggen dat bij élke beslissing die moet worden genomen, eerst de maatschappelijke en economische effecten worden afgewogen tegen bijvoorbeeld de belangen van de aandeelhouders van het bedrijf en de belangen van de gebruikers van het product. Het is een constant proces, waarbij mens, maatschappij en ondernemerschap in een goed evenwicht met elkaar worden gebracht. 

Bijdrage mvo-projecten
Concreet komt een mvo-vriendelijke bedrijfsvoering tot uiting in duurzaam energiebeleid, het stimuleren van werknemers tot vrijwilligerswerk, het opzetten van hulpprojecten in ontwikkelingslanden en het creëren van goede werkomstandigheden in fabrieken. Geneesmiddelenbedrijven dragen structureel hun steentje bij aan allerlei kleine en grote mvo-projecten die niet altijd per se met geneesmiddelen of patiënten te maken hebben, maar wel om de verbetering van het welzijn van mens draaien.