Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Veel geneesmiddelenbedrijven in Nederland zetten in op maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen. Dit houdt in dat ze zoveel mogelijk rekening houden met de maatschappelijke effecten van hun activiteiten. Ook zijn ze, samen met andere partijen, betrokken bij een groot aantal mvo-projecten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen BASE_SMALL_26
Maatschappelijk verantwoord ondernemen BASE_WIDE_26

Veel geneesmiddelenbedrijven in Nederland zetten in op maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen. Dit houdt in dat ze zoveel mogelijk rekening houden met de maatschappelijke effecten van hun activiteiten. Ook zijn ze, samen met andere partijen, betrokken bij een groot aantal mvo-projecten.

Mvo betekent ook dat bedrijven verantwoordelijkheid willen dragen voor maatschappelijk problemen zoals milieuverontreiniging, klimaatverandering en arbeidsomstandigheden. Het is een constant proces, waarbij people, planet en profit in een goed evenwicht met elkaar worden gebracht.

Bijdrage mvo-projecten
Een mvo-vriendelijke bedrijfsvoering geldt voor alle bedrijfsprocessen; zowel inkoop, productie, verkoop, als voor HRM en marketing. Daarnaast kan het gaan om het stimuleren van vrijwilligerswerk en het opzetten van hulpprojecten in ontwikkelingslanden. Geneesmiddelenbedrijven dragen structureel hun steentje bij aan allerlei kleine en grote mvo-projecten die niet altijd per se met geneesmiddelen of patiënten te maken hebben, maar wel om de verbetering van het welzijn van mensen draaien.

Green Deal
Geneesmiddelenbedrijven vinden het belangrijk dat medicijnen op een verantwoorde manier worden geproduceerd, op de markt gebracht en gebruikt en dat verspilling wordt tegengegaan. Om dit te bekrachtigen, heeft de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 ondertekend. Daarbij zet de sector in op vier pijlers: CO2-reductie, het terugdringen van medicijnresten in water, circulaire bedrijfsvoering en het stimuleren van een gezonde leefomgeving. Een van de eerste concrete acties is het Brancheplan Duurzaam Verpakken, waarin de Vereniging samen met Bogin, Neprofarm en KNMP samenwerkt aan het verduurzamen van verpakkingen in de sector.

Infographic Bijdrage geneemiddelenbedrijven aan veKlik op afbeelding voor grotere versie