Magistrale bereiding

In politiek en media verschijnen soms berichten dat apothekers bepaalde geneesmiddelen zelf zouden kunnen bereiden wanneer een geneesmiddelenbedrijf een te hoge prijs voor dat geneesmiddel zou vragen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt magistrale bereiding geen oplossing voor een discussie over de prijs van een geregistreerd medicijn. Geneesmiddelen die door apothekers zijn bereid, zijn slechts onder zeer strikte voorwaarden voor enkele patiënten toegestaan.

Magistrale bereiding BASE_WIDE_23

In politiek en media verschijnen soms berichten dat apothekers bepaalde geneesmiddelen zelf zouden kunnen bereiden wanneer een geneesmiddelenbedrijf een te hoge prijs voor dat geneesmiddel zou vragen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt magistrale bereiding geen oplossing voor een discussie over de prijs van een geregistreerd medicijn. Geneesmiddelen die door apothekers zijn bereid, zijn slechts onder zeer strikte voorwaarden voor enkele patiënten toegestaan.

Magistrale bereidingen vormen een (hoge) uitzondering op de hoofdregel dat een geneesmiddel alleen in de handel mag worden gebracht wanneer daarvoor een handelsvergunning is verleend. Dit gebeurt alleen als de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van een geneesmiddel is aangetoond. Apothekersbereidingen zijn bedoeld voor situaties waarin geen geschikt geregistreerd geneesmiddel beschikbaar is. Of wanneer het geregistreerde geneesmiddel niet beschikbaar is in een vorm of sterkte waarin het aan de patiënt kan worden toegediend. Denk aan pillen voor mensen met slikproblemen. 

Eigen patiënten
In die gevallen mag een apotheker, uitsluitend voor een eigen, specifieke patiënt en op uitdrukkelijk voorschrift van diens behandelend arts, zelf een geneesmiddel bereiden. Het doorleveren van magistrale bereidingen is verboden, maar wordt onder strikte voorwaarden gedoogd. Een van die voorwaarden is dat er geen geregistreerd alternatief beschikbaar is. Zelfs off-label gebruik van een geregistreerd geneesmiddel verdient de voorkeur boven een apothekersbereiding, omdat van dat medicijn ten minste de veiligheid is aangetoond in het registratiedossier. Financiële overwegingen rechtvaardigen geen uitzondering op de registratieverplichting van geneesmiddelen.

Standpunt magistrale bereiding