Nieuwe prijsmodellen

Er vindt momenteel veelbelovende vooruitgang plaats op het gebied van gepersonaliseerde zorg. Hierdoor zijn geneesmiddelenbedrijven en artsen steeds beter in staat om behandeling op maat aan te bieden.

nieuwe prijsmodellen BASE_WIDE_46

Er vindt momenteel veelbelovende vooruitgang plaats op het gebied van gepersonaliseerde zorg. Hierdoor zijn geneesmiddelenbedrijven en artsen steeds beter in staat om behandeling op maat aan te bieden.

Deze doelmatigheid kan verder worden gestimuleerd als we nieuwe prijsmodellen kunnen inzetten. Op die manier kan er betaling op maat plaatsvinden. Hierdoor blijven nieuwe geneesmiddelen ook in de toekomst betaalbaar.

Per behandeling
Vrijwel alle prijzen zijn momenteel nog op basis van volume; een prijs per behandeling. Omdat er steeds meer nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld worden, is blijven sturen op volume niet houdbaar. Tegelijkertijd vinden er veel ontwikkelingen plaats die behandeling op maat mogelijk maken, en een daarbij passend prijsmodel.

Betaling op maat
Het antwoord op behandeling op maat, is betaling op maat. Dit betekent dat per geneesmiddel bekeken moet worden welk prijsmodel aansluit op de unieke situatie waarin de patiënt zich bevindt. Hiervoor zijn geneesmiddelenbedrijven samen met de overheid en veldpartijen verantwoordelijk. De vergoeding van medicijnen moet niet alleen gebaseerd zijn op de kosten van een geneesmiddel. Ook de opbrengsten, zowel gezondheidswinst als maatschappelijke baten, moeten worden meegenomen.

Healthcare registry
Om het mogelijk te maken om nieuwe prijsmodellen zoals no cure no pay en pay for benefit te gebruiken, vraagt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen politieke partijen om naast klassieke prijs-volume-afspraken ruimte te bieden in wet- en regelgeving voor betaling op maat. Maar voor prestatiegedreven prijsmodellen dienen de uitkomsten van een behandeling correct en transparant gemeten te worden, zonder extra administratielast voor zorgverleners. Hiervoor is een landelijke healthcare registry nodig.

Standpunt nieuwe prijsmodellen