2017-02-17 Lennaert Rijken

Lennaert Rijken: ‘Duurzaam systeem van samenwerking en vertrouwen’

Lennaert Rijken trad half februari aan als nieuwe General Manager bij AbbVie. Hij is een man met een missie, niet alleen voor zijn bedrijf, maar voor de hele geneesmiddelensector: ‘Onze rol gaat verder dan het ontwikkelen en leveren van medicijnen.’

‘Mijn doel voor de komende jaren? Een toegankelijke partner zijn voor onder meer de politiek en ziekenhuizen, belangrijke zorgpartners voor ons. En dat kunnen we ook’, verzekert Lennaert Rijken, de nieuwe directeur van AbbVie. ‘Het is een veelgehoorde kreet in de zorg: patiënt centraal. Bij AbbVie brengen wij dat in de praktijk door inzichten uit het ziekteproces van patiënten echt het startpunt te laten zijn van dat wat we doen. Onze rol gaat immers verder dan het ontwikkelen en leveren van geneesmiddelen.’

Obstakels
Rijken noemt als voorbeeld het bewandelen van de routes die patiënten, artsen en verpleegkundigen afleggen in het ziekenhuis, maar ook als de patiënt weer thuis is. ‘Tijdens deze inventarisatie stellen we steeds de vraag: wat betekent het voor de patiënt en de begeleiding als zij hier lopen? Zijn er obstakels en, zo ja, hoe kunnen we die oplossen? Niet alleen op papier, maar vooral in de uitvoering. Die vorm van betrokkenheid, daar ben ik echt trots op.’

Onderling vertrouwen
Rijken wil die trots combineren met meer samenwerking. ‘Als we een oprecht partner willen zijn, en dat willen we, is de tijd gekomen om concepten, zoals value based healthcare, naar een volgende fase te brengen. We moeten zaken concreet maken. Denk aan personalised treatment option, een aanpak die we met de inzet van biomarkers verder willen ontwikkelen, en pay for performance. Om deze ontwikkelingen echt van de grond te tillen, zijn systemen en een nieuw business model nodig.’ Het frustreert Rijken dat bedrijven, zorginstellingen en zorgverzekeraars nog vaak te terughoudend zijn in samenwerken. Hij gelooft dat meer onderling vertrouwen de situatie kan verbeteren. ‘Dan kunnen we met elkaar gaan bouwen aan efficiëntere systemen. Wij kunnen dat als individueel bedrijf niet alleen, we moeten het samen doen.’

Bruggen slaan
AbbVie is een van de 43 leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Ook de Vereniging kan hierbij een belangrijke rol spelen, denkt Rijken. ‘Zij is als overkoepelende partij in staat om bruggen te slaan naar bijvoorbeeld andere zorgkoepels en politiek. In de gesprekkenmoeten we duidelijk maken hoe geneesmiddelenbedrijven werken. Ik verwacht dat we onder behandelaars en bestuurders hierdoor het onderling vertrouwen kunnen vergroten en er meer begrip ontstaat voor elkaars doelstellingen.’ Verder ziet Rijken graag dat de Vereniging aan tafel zit bij de onderhandelingen over een eventueel nieuw hoofdlijnenakkoord. ‘Hier moeten we duidelijk positie innemen: dít is het gezamenlijke doel waar we naartoe werken en dít is wat we willen.’

Betere toegang
Hoe wil Lennaert Rijken over een aantal jaar terugkijken op zijn directeurschap? ‘Ik hoop dat AbbVie straks, nog meer dan nu, snel kan anticiperen op ontwikkelingen in de buitenwereld. Dat we fit zijn voor de toekomst. Op een iets hoger niveau hoop ik dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen aan een beter leven van patiënten. Heel concreet: dat ik ze nog betere toegang tot innovatieve therapieën heb kunnen geven. En meer algemeen: dat ik mijn bijdrage heb geleverd aan een duurzaam zorgsysteem, waarin samenwerking en vertrouwen vanzelfsprekend zijn geworden.’

Wie is Lennaert Rijken?
Lennaert Rijken (42) startte zijn loopbaan als (huis)artsenbezoeker bij Abbott Laboratories. Vervolgens vervulde hij, eerst bij Abbott en sinds 2013 bij AbbVie, diverse internationale, commerciële functies in onder meer de VS, Frankrijk, China, Singapore en Australië. Immunologie was in al zijn functies zijn voornaamste aandachtsgebied.


Meer over AbbVie