2017-04-18 Logo NADP 2

Nieuw antibioticaplatform gelanceerd

Dinsdag 18 april is in Utrecht het Netherlands Antibiotic Development Platform (NADP) gelanceerd. Het initiatief moet onderzoek naar nieuwe antibiotica stimuleren.

Het NADP streeft naar de ontwikkeling van meer nieuwe antibiotica en alternatieve therapieën voor infectieziekten. Dit geldt voor zowel mensen als dieren.

Boost geven
Het platform is een gezamenlijk initiatief van vier organisaties: CARES, CeSAM, Immuno Valley en NCOH. Financiering vindt plaats vanuit het ministerie van VWS. Het NADP wil onderzoeksgroepen, instituten en bedrijven samenbrengen die zich bezighouden met chemisch, biologisch en biomedisch onderzoek naar antibiotica. Intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven staat in het nieuwe platform dan ook centraal. Dit moet bijdragen aan de missie van het NADP om de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en alternatieven een boost te geven.

Groeiende bedreiging
Met de toename van de antibioticaresistentie vormen bacteriële infecties een groeiende bedreiging voor de gezondheid van mensen en dieren. Jaarlijks overlijden er wereldwijd duizenden mensen als gevolg van de resistentie. Zonder de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en preventieve middelen zal dit aantal alleen maar groeien, zo stelt het platform. De oprichting van het NADP sluit aan op het standpunt van de Vereniging dat publieke en private partijen de handen ineen moeten slaan om de ontwikkeling van nieuwe middelen te versnellen.

Website NADP

Standpunt Vereniging antibioticaresistentie