2017-05-16 Uitreiking value based healthcare prijs Diabeter

Diabeter wint Value Based Healthcare Prize

Diabeter is de winnaar van de Value Based Healthcare Prize 2017. Het nationaal centrum voor de aanpak van diabetes type 1 bij kinderen en jongeren wordt gezien als toonbeeld van value based healthcare.

16 mei 2017

Dit bericht Diabeter op haar website. De organisatie ontving de prijs 11 mei op het value based healthcare-congres uit handen van Michael Porter, hoogleraar strategie aan de Harvard Business School. Porter wordt algemeen gezien als een van de oprichters van waardegedreven zorg.

Allesomvattende doel
Diabeter ontwikkelde een it-platform, waarbij voortdurend zorguitkomsten worden gemeten. Dit laatste vormt de kern van value based. Hierbij is het allesomvattende doel voor zorgverleners het verbeteren van de waarde van de zorg voor de patiënt. Michael Porter definieert hierbij de waarde als ‘de gezondheidsuitkomsten die van waarde zijn voor de patiënten, gerelateerd aan de kosten om die uitkomsten te bereiken.’

Minder ziekenhuisopnames
De artsen en verpleegkundigen van Diabeter werken met verschillende dashboards om de resultaten van behandelingen te meten en indien nodig bij te sturen. Ook leefstijlcoaching maakt onderdeel uit van het zorgpad. Deze diabeteszorg leidt aantoonbaar tot minder ziekenhuisopnames. Diabeter is naar eigen zeggen een van de eerste diabeteszorg type 1 klinieken die voldoet aan de criteria die Porter hanteert voor value based healthcare.

Waarde medicijnen
Het thema vormt dit jaar een van de speerpunten van de Vereniging. Zo bouwt een flink aantal leden momenteel hier ervaring mee op. Ida Haisma, hoofd Kennis en Beleid: ‘In value based prijsmodellen kijken we primair naar de waarde van medicijnen, voor mens en maatschappij. Dat zorgt waarschijnlijk voor meer prijsdifferentiatie en uiteindelijk, voor alle betrokken partijen, ook voor meer voorspelbaarheid van de uitgaven aan geneesmiddelen.’

Bericht Diabeter