portret Gerard

Schouw: ‘Blij met oproep staatssecretaris'

Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, reageert positief op de oproep van staatssecretaris Martin van Rijn van VWS om nieuwe afspraken te maken tussen overheden, patiëntenorganisaties en geneesmiddelenbedrijven

Hierover berichten onder meer Nu.nl en Rijksoverheid.nl. De nieuwe afspraken moeten de betaalbaarheid en beschikbaarheid van medicijnen verder verbeteren. Nieuwe en betere samenwerking maakt gezondheidszorg overal ter wereld effectiever, toegankelijker en beter betaalbaar, denkt Van Rijn. Ook komen volgens hem nieuwe medicijnen sneller beschikbaar, krijgen fabrikanten een goede prijs én kunnen patiënten blijven rekenen op bestaande medicijnen.

Uitgestoken hand
Volgens Schouw sluit het pleidooi van de staatssecretaris mooi aan op de uitgestoken hand van geneesmiddelenbedrijven: ‘De geneesmiddelensector wil graag met alle betrokken zorgpartijen afspraken maken over de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van nieuwe medicijnen.’

Gezamenlijk zorgakkoord
Eerder hield de Vereniging al het pleidooi om een nieuw gezamenlijk zorgakkoord te sluiten: ‘Door gezamenlijk op te trekken kunnen overheid, patiëntenorganisaties, zorgverleners en geneesmiddelenbedrijven de toegang tot nieuwe, innovatieve medicijnen ook in de toekomst waarborgen’, aldus Schouw.

Consensus geneesmiddelenprijzen
Staatssecretaris Van Rijn deed zijn oproep 11 mei op het Fair Pricing Forum in Amsterdam. Hij verving hier minister Schippers. Het internationale geneesmiddelenagentschap IFPMA, ook aanwezig op het congres, constateert in een persbericht dat het Forum een stimulans vormt om gezamenlijk thema’s als antibioticaresistentie en geneesmiddelentekorten aan te pakken. Ook zegt IFPMA blij te zijn met de aanwezige consensus dat geneesmiddelenprijzen een afspiegeling moeten zijn van de therapeutische waarde van medicijnen.

Bericht Nu.nl

Bericht Rijksoverheid

Brief Vereniging informateur meerjarig zorgakkoord