2017-06-09 Carin Uyl-De Groot

Hoogleraar wil pay for performance

Carin Uyl-De Groot, hoogleraar evaluatie van zorg aan de Erasmus Universiteit, houdt in De Volkskrant van 9 juni een warm pleidooi voor pay for performance. Ook vraagt ze zich af of we meer geld moeten uitgeven aan weesindicaties dan aan andere indicaties.

Deze zelfde vraag speelt bij personalised medicines voor bijvoorbeeld kanker die vaak ook geschikt zijn voor kleine aantallen patiënten. 'Op dit moment maakt VWS vooral afspraken over prijskortingen en omzet (volume), oftewel financiële arrangementen. Een 'pay for performance'-afspraak, oftewel de uitkomst van een behandeling meenemen in het al dan niet vergoeden van een middel, is met een gevalideerde test goed mogelijk. Als de patiënt baat heeft bij de behandeling, dan betaalt de zorgverzekeraar', stelt Uyl-De Groot. 

Combinatie-arrangement
'Als de behandeling niet aanslaat zijn de kosten voor het geneesmiddelenbedrijf. Is de diagnostische test gevalideerd, dan hoeft het geneesmiddel alleen aan de patiënten gegeven te worden die er goed op reageren. Tot die tijd betaalt de fabrikant de kosten voor de groep patiënten die geen baat heeft bij het middel.' Uyl-De Groot ziet hierdoor een combinatie-arrangement ontstaan: een prijsreductie van 30 tot 40%, gecombineerd met een vergoeding afhankelijk van de behandeluitkomst.

Registratiesysteem
Deze oplossing behoeft volgens Uyl-De Groot wel een registratiesysteem waarin zowel patiënt- als behandelgegevens worden vastgelegd. Artsen en overheid krijgen zo inzicht in de toegang van patiënten tot het geneesmiddel en de budgetimpact ervan, denkt de hoogleraar. 'En er wordt ervaring opgedaan met het combineren van vergoedingsarrangementen. Immers wat we aan de ene patiënt uitgeven, kunnen we niet aan een andere patiënt uitgeven. Een oplossing is hier echter mogelijk. De patiënten verdienen het.'

Artikel De Volkskrant