2017-06-05 Kaja Natland

Kaja Natland (MSD): ‘Samen naar een betere toekomst’

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen versterkte dit voorjaar het bestuur met vijf nieuwe leden. Wie zijn deze aanwinsten? En hoe gaan zij de Vereniging klaarstomen voor de toekomst? In de laatste editie is het woord aan Kaja Natland, directeur bij MSD.

21 jun 2017

Ruim een jaar zwaait Kaja Natland, Noorse van geboorte, de scepter bij geneesmiddelenbedrijf MSD. Nu gaat ze deze functie combineren met een bestuursrol bij de Vereniging. Haar drijfveer hierbij is tweeledig: ‘Market access wordt steeds belangrijker voor geneesmiddelenbedrijven. Mijn rol als bestuurslid bij de Vereniging geeft mogelijkheden om hier invloed op uit te oefenen.’ Daarnaast heeft Natland ook een duidelijke persoonlijke motivatie: ‘Ik vind het ontzettend belangrijk om de patiënt toegang te verschaffen tot uitvindingen van onze bedrijven.’ Ze kent hierbij het klappen van de zweep. Eerder vervulde Natland eenzelfde rol in de boards van buitenlandse brancheorganisaties. ‘Deze ervaring neem ik mee naar de Vereniging’, aldus de MSD-topvrouw.

Goede partner
Met ruim vierduizend werknemers in Nederland levert MSD als werkgever, afnemer en leverancier een aanzienlijke bijdrage aan de BV Nederland. Ook brengt MSD met de integratie van het voormalige Organon uit Oss een stuk nationaal erfgoed met zich mee. ‘Dit alles maakt dat ik graag bijdraag aan onze branche via het bestuurslidmaatschap’, stelt ze. ‘Het zijn interessante tijden en juist nu is het cruciaal voor geneesmiddelenbedrijven om aan tafel zitten en een natuurlijke partner te zijn voor het ministerie van VWS, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Samenwerken om de zorg toegankelijker maken.’

Betere toekomst
Natland constateert dat de Vereniging met de nieuwe strategie al goed op weg is, maar nóg proactiever zou kunnen zijn. ‘Bijvoorbeeld door nog meer het initiatief te nemen. Op die manier zullen we het vertrouwen verdienen en uitgenodigd worden aan tafel. Samen op weg naar een betere toekomst.’ Op weg naar dat doel ziet ze nog wel uitdagingen: de reputatie van de branche. Om hierin verbetering aan te brengen, wil ze gebruik maken van de kracht van de collectiviteit. ‘Samen met alle 43 lidbedrijven zijn wij sterker dan ieder afzonderlijk. Voor mij is de strategie van de Vereniging leidend hierin.’

Nieuwe tools
Voor wat betreft de toekomst zet Natland de komende jaren vol in op de ontwikkeling van personalised medicine. Natland gelooft in behandelingen op maat die binnen ziektebeelden heel gericht ingezet kunnen worden. ‘Dit komt de doelmatigheid van de behandeling ten goede. ‘Door nieuwe diagnostische tools kunnen we veel beter inschatten welke patiënt voordeel zal hebben van een behandeling.’ Als voorbeeld noemt ze de biomarker binnen de oncologie. ‘Dergelijke ontwikkelingen dragen bij aan het beheersbaar houden van de zorgkosten. En maken het voor patiënten en hun artsen mogelijk om samen een beter geïnformeerde keuze te maken ten aanzien van het behandelplan. Dat is veel waard.’

Wie is Kaja Natland?
De Noorse Kaja Natland (43) is afgestudeerd apotheker aan de Oslo University College. Daarnaast behaalde ze een Executive MBA van ECSP-EAP in Parijs en van de Norwegian School of Management in Oslo. Natland werkt sinds 1996 bij MSD en vervulde diverse internationale functies op het gebied van commercial en business operations. Tijdens haar laatste rol als managing director in Zuid-Afrika was MSD twee jaar achtereen het snelst groeiende geneesmiddelenbedrijf van dat land.