Partijen stemmen in met akkoord medisch-specialistische zorg

Alle betrokken partijen hebben ingestemd met het akkoord voor medisch-specialistische zorg dat dit voorjaar voorlopig werd gesloten. Daarmee is het akkoord voor 2018 definitief, aldus Medisch Contact.

De Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) spraken eind april met het ministerie van VWS af dat er in 2018 21,9 miljard euro aan medisch-specialistische zorg mag worden besteed.

Groei
Dat betekent een groeiruimte van 1,6 procent. De achterban van de organisaties mocht zich nog uitspreken over de overeenkomst. Minister Edith Schippers) heeft de Tweede Kamer laten weten dat zij allen instemmen en de handtekening van alle partijen is gezet.

Huisartsenzorg
Ook voor huisartsenzorg werd volgens Medisch Contact vorige week een dergelijk uitgavenakkoord voor 2018 gesloten. Het idee is dat een nieuwe regering voor de periode na 2018 onderhandelt over nieuwe meerjarige akkoorden.