Patiënten melden steeds vaker bijwerkingen bij Lareb

Bijwerkingencentrum Lareb gebruikt steeds vaker meldingen afkomstig van patiënten bij het uitzenden van signalen naar het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Dit komt vooral doordat patiënten Lareb beter weten te vinden, schrijft het NTvG.

Waren er in 2003 slechts 173 meldingen afkomstig van patiënten, in 2015 is dit opgelopen tot 8010, een kwart van het totale aantal meldingen. Florence van Hunsel en haar Lareb-collega’s zijn volgens het NTvG blij met de toegenomen rol van patiënten, niet alleen vanwege het grote aantal meldingen dat zij doen, maar ook door de kwaliteit: patiënten schenken bij hun beschrijvingen meer aandacht aan de ernst van de bijwerking en de impact op het dagelijks leven. Ook blijken patiënten significant vaker laboratoriumuitslagen toe te voegen dan artsen.

Psychiatrische bijwerkingen
Van de 150 bijwerkingen die Lareb in de periode 2010-2015 doorstuurde naar het CBG, gebaseerd op 1691 meldingen, was twee derde deels gebaseerd op patiëntervaringen en één signaal berustte zelfs volledig op rapportages door patiënten. Vergeleken met artsen en andere zorgmedewerkers melden patiënten vaker psychiatrische bijwerkingen en reacties na overschakelen op een generiek geneesmiddel. Dit onderstreept volgens Van Hunsel de toegevoegde waarde van het patiëntenperspectief.