2017-05-16 MSD

Pembrolizumab vergoed voor longkanker

Het geneesmiddel pembrolizumab kan vanaf nu volledig vergoed worden voorgeschreven als eerstelijnsbehandeling voor uitgezaaide niet-kleincellige longkanker. Dit maakten MSD en het ministerie van VWS, na prijsonderhandelingen, 9 juni bekend.

Daarmee is pembrolizumab, naast de reeds vergoede indicatie melanoom, nu ook voor longkanker en klassiek Hodgkinlymfoom opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2017 er voor alle volwassen patiënten toegang is tot pembrolizumab voor de geregistreerde Europese indicaties. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en MSD hebben afspraken gemaakt tot 2020 voor alle geregistreerde indicaties en alle toekomstige registraties van pembrolizumab in deze periode.

Biomarker
‘Het is voor het eerst in Nederland dat immunotherapie als eerstelijnsbehandeling kan worden voorgeschreven aan patiënten met uitgezaaide niet-kleincellige longkanker’, zegt Kaja Natland, Managing Director van MSD Nederland. ‘De behandeling van longkanker met pembrolizumab gaat samen met het testen op PD-L1 als biomarker. Dit is een test die vooraf kan voorspellen welke patiënten het meeste baat kunnen hebben bij de behandeling. Inzet van de biomarker past in ons streven naar goed geneesmiddelengebruik en om de juiste behandeling, voor de juiste patiënt op het juiste moment aan te bieden.’

Patiënten
De nieuwe indicaties van pembrolizumab zijn goed nieuws voor Nederlandse kankerpatiënten. Dit biedt vooral voor circa 1.200 patiënten met longkanker een belangrijk behandelalternatief voor chemotherapie, schrijft VWS in een nieuwsbericht.

Bericht MSD
Bericht VWS