'Beteugeling zorgkosten nodig, maar onverkoopbaar'

De aankomende regering zal de adviezen van de ambtenaren serieus moeten nemen. Maar de boodschap van kostenbesparing ligt slecht bij de kiezer, schrijft het NTvG.

In het regeerakkoord zal voornamelijk worden ingezet op politiek neutrale beleidslijnen als preventie en ontbureaucratisering van de zorg. Die zullen echter niet makkelijk tot snelle en daartoe herleidbare besparingen leiden.

Scenario WAO
Op de langere termijn ziet hoogleraar zorgeconomie Wim Groot een vergelijkbaar scenario als met de WAO van de jaren 90. Kostenbesparende maatregelen bleven toen te lang uit, waardoor er uiteindelijk hard moest worden ingegrepen. Bij te lang niets doen wordt de regering gedwongen in één klap harde wijzigingen door te voeren.

Veel geld naar langdurige zorg
Hugo Keuzenkamp, lid van de Raad van bestuur van het Westfriesgasthuis, stelt dat de groei van de zorguitgaven in Nederland nog wel draaglijk is, vergeleken met het buitenland, maar dat de samenstelling van die zorguitgaven erg afwijkt. ‘Wij geven veel meer uit aan langdurige zorg en minder aan curatieve zorg. In dat licht gezien is de neiging om miljarden extra uit te geven aan ouderenzorg ten koste van de toch al zuinige curatieve zorg, naar mijn mening op termijn onhoudbaar.’