Mantelzorg-840x500-RGB-DEF_16120101

Mantelzorg: hoe doet de Belastingdienst het?

Hoe krijg je meer aandacht voor mantelzorg en wat zijn de ervaringen? Deze vragen kwamen aan de orde bij het kijkje-in-de-keuken van de Belastingdienst. Geneesmiddelenbedrijven bezochten de Belastingdienst, een mantelzorgvriendelijke organisatie.

Tijdens het bezoek op 7 juli vertelden de voortrekkers van het project mantelzorg binnen de Belastingdienst, Ada Janssen en Marcel Bobeldijk, uitgebreid over hun ervaringen. De Belastingdienst (zo’n 29.000 medewerkers) bracht mantelzorg onder de aandacht met behulp van een projectorganisatie waarin mensen uit alle tien onderdelen van de Belastingdienst vertegenwoordigd zijn. Met bijeenkomsten, trainingen en door ervaringen te delen via de interne media wisten zij het thema mantelzorg onder de aandacht te brengen én te houden. Insteek van het project was gesprekken tussen managers en de medewerkers over de balans tussen werk en mantelzorg te bevorderen.

Maak het bespreekbaar
Belangrijke leerpunten in de succesvolle aanpak bij de Belastingdienst: zorg dat alle onderdelen van de organisatie betrokken raken, neem mantelzorg mee in de introductieprogramma’s van nieuwe medewerkers, en zie mantelzorg vooral als een bewustwordingsproject. De organisatie hoeft niet het HR-beleid om te gooien, het gaat vooral om met elkaar in gesprek gaan, en zorg dat de vaak grote betrokkenheid van medewerkers die mantelzorgen wordt erkend en gewaardeerd.

Veel belangstelling
Medewerkers van de bedrijven Celgene, Takeda en AbbVie vertelden hoe zij mantelzorg implementeren. Ook bij de geneesmiddelenbedrijven is de ervaring dat aandacht voor mantelzorg een kwestie van cultuur is, en dat daarvoor binnen de organisaties brede belangstelling is. Zo had de Mezzo nulmeting bij Celgene een respons van ruim 80%, en bleken onverwacht veel medewerkers mantelzorger te zijn.

Duurzame inzet?
Volgens cijfers van de belangenorganisatie van mantelzorgers Mezzo is een op de zes Nederlandse medewerkers mantelzorger, zo’n 82% van hen ervaart geen problemen met de combinatie van werk en zorg. Maar een groeiend aantal ervaart dat de zorg steeds intensiever wordt. Onbekendheid met mantelzorg binnen de organisaties is vaak groot en werkgevers onderschatten hoeveel werknemers mantelzorger zijn. De nulmetingen die de geneesmiddelenbedrijven deden, ondersteunen dat. In een aantrekkende arbeidsmarkt zien bedrijven duurzame inzetbaarheid van het personeel steeds vaker als onderdeel van hun positionering als werkgever nieuwe stijl. Daar hoort aandacht voor mantelzorg ook bij.

Sector mantelzorgvriendelijk
De Vereniging Innovatieve geneesmiddelen en Mezzo werken sinds 2016 samen om de geneesmiddelensector mantelzorgvriendelijk te maken. De sector onderstreept daarmee dat zij een bijdrage wil leveren aan een gezonde samenleving. Niet alleen door de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen, maar ook door aandacht voor de mantelzorger als werknemer en als zorgverlener. Doel van de samenwerking is mantelzorg te integreren in de bedrijfsvoering van de leden. En te bevorderen dat zoveel mogelijk bedrijven de Mezzo erkenning van mantelzorgvriendelijk bedrijf ontvangen.

Mantelzorgvriendelijke bedrijven

Werk en Mantelzorg