Roche in FD: focus en cocreatie

Het vergroten van de toegang tot innovatieve geneesmiddelen vraagt om focus en cocreatie. Dit schrijven Celia Noordegraaf en Bibiche Wymenga van Roche Nederland in Het Financieele Dagblad.

Voor Roche gaat het hierbij om innovatieve en disruptieve publiek-private samenwerking gericht op de langere termijn. Noordegraaf en Wymenga schrijven dit in reactie op een artikel Harry Suykerbuyk, die stelde dat geneesmiddelenbedrijven marketinguitgaven moeten vervangen door R&D-investeringen. 'Deze oplossing is gebaseerd op een beperkte visie op marketing en lost het probleem niet op.'

Vier nieuwe middelen
De afgelopen tien jaar heeft Roche tussen 20-24% van haar omzet aan R&D besteed. 'Deze innovatiefocus rendeert: komend jaar brengt Roche vier nieuwe geneesmiddelen naar de markt.'
Bij marketing wordt vaak aan reclame gedacht. 'Marketing bij Roche gaat over waarde creëren voor patiënten door zo goed mogelijk aan te sluiten bij hun wensen en behoeften', aldus Noordegraaf en Wymenga in het FD.

PP samenwerking
'Vergoeding naar waarde via risk sharing schemes vindt in Italië al plaats in publiek-private samenwerking. Waarde, klinische resultaten, budgetimpact en gepast gebruik wegen daarin mee. Roche gaat graag met patiënten, zorgverleners, onderzoekers en de overheid in gesprek om te kijken wat er in Nederland mogelijk is.