Gerard_npo1

Schouw en Nijboer eens over verbetering diagnostiek

‘Meer investeren in goede diagnostiek is één van de manieren om geneesmiddelen betaalbaar te houden.’ Dat zei Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, maandagavond op Radio 1.

5 jul 2017

Schouw ging in het programma ‘Dit is de dag’ in debat met Henk Nijboer, Tweede Kamerlid van de PvdA. Ze spraken over de prijzen van geneesmiddelen. Geneesmiddelenbedrijven zetten al steeds meer in op goede, gepersonaliseerde diagnostiek, zegt Schouw. ‘Dat willen we nog meer gaan doen. Geef een geneesmiddel alleen aan iemand als vooraf te bepalen is dat het bij hem of haar werkt. Dat levert grote besparingen op.’ Nijboer was dit met hem eens.

Zorgakkoord
Verder pleitte Schouw voor een zorgakkoord. ‘Praat niet over ons, maar met ons. Dat is mijn oproep aan de heer Nijboer. Wij nemen graag een stuk medeverantwoordelijkheid voor het zorgbudget.’ Schouw wees er ook op dat het stimuleren van concurrentie en indammen van bureaucratie een bijdrage kunnen leveren aan budgetbeheersing. ‘We moeten stimuleren dat voor bepaalde typen kanker verschillende medicijnen worden ontwikkeld. Meer concurrentie zorgt voor lagere prijzen. En er zijn teveel regels. Denk bijvoorbeeld aan de sluis, waar soms langdurig wordt onderhandeld over de prijs van een geneesmiddel. Zo lang een middel in de sluis zit, kan de patiënt er geen gebruik van maken.’

Onder limiet
Nijboer presenteerde enkele plannen om medicijnprijzen te verlagen. Het eerste punt betrof de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP). ‘We moeten onze maximumprijzen niet vergelijken met vier, maar tien omliggende landen. En vervolgens moeten we niet de gemiddelde, maar de laagste prijs als maatstaf nemen.’ Schouw wees er op dat dit diverse malen is onderzocht, onder de noemer Herberekening GVS (Geneesmiddelenvergoedingssysteem). ‘Het bijzondere is dat prijzen in Nederland ruim onder de limiet liggen. De onderzoekers concluderen dan ook dat dit geen zin heeft, omdat het te weinig oplevert.’

Patenten
Aanpak van patenten was een andere suggestie van Nijboer om de prijzen te verlagen. ‘Daarvoor heb je zo ongeveer de hele wereld nodig, want octrooirecht is internationaal geregeld’, antwoordde Schouw. ‘Dat gaat dus niet lukken.’ Patenten zijn een belangrijke drijfveer voor innovatie, omdat ze ervoor zorgen dat de geneesmiddelenontwikkelaars blijven investeren in de ontwikkeling van geneesmiddelen.

Geluidsfragment Radio 1