Nederlandse uitgaven medicijnen laag

De uitgaven van Nederland aan genees- en hulpmiddelen liggen 20% lager dan het Europese gemiddelde. In 2015 spendeerde Nederland hieraan 0,8% van het bruto binnenlands product (bbp).

30-08-2017

Hierover bericht de website Geneesmiddel en Debat, dat zich baseert op cijfers van Eurostat. De 28 EU-lidstaten gaven in 2015 gezamenlijk € 1.058 miljard aan overheidsgeld uit aan gezondheid. Dit bedrag omvat 7,2% van het Europese bbp.

Grootste overheidsuitgaven
Na sociale zekerheid vormt gezondheid het grootse deel van de overheidsuitgaven. Nederland staat met 8,0% van het bbp in de top drie van de landen die het meest uitgeven aan gezondheid.

Bericht Geneesmiddel en Debat

Cijfers Eurostat