Trendscenario: zorguitgaven verdubbeld tot 174 miljard in 2040

In de periode 2015-2040 groeien de zorguitgaven met gemiddeld 2,9% per jaar. De totale zorguitgaven verdubbelen tot 174 miljard euro in 2040. Dit meldt het NTvG.

De zorguitgaven per persoon stijgen dan van 5100 naar 9600 euro, becijfert althans het RIVM in het vierjaarlijkse Trendscenario van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018).

Technologie en welvaart
De toename in zorguitgaven volgt voor een derde uit bevolkingsgroei en vergrijzing, en voor twee derde uit technologie en stijging van de welvaart. De uitgaven aan kanker stijgen het hardst en van alle zorgsectoren stijgen de uitgaven aan de ouderenzorg het snelst.

Bij ongewijzigd beleid
Het Trendscenario gaat uit van het voortzetten van de historische trends zónder dat er nieuw beleid wordt ingezet. In de projectie wordt de ontwikkeling van prijzen niet meegenomen, uitgaven zijn dus uitgedrukt in prijzen van 2015. De verkenning is gebaseerd op een analyse van de zorguitgaven in de periode 2003-2015, waarin er sprake was van een sterke kostenbeheersing.

Trendscenario