2017-04-04 Medicijnen therapietrouw

EU: Nederland moet database medicijnvervalsing maken

Nederland moet van de Europese Commissie samen met de overige EU-lidstaten per 9 februari 2019 een landelijke database bijhouden die medicijnvervalsingen moet opsporen en tegengaan. Hierover bericht Farma Magazine.

22-09-2017

De Europese Commissie neemt deze maatregel om het risico op medicijnvervalsingen binnen het reguliere Europese distributiekanaal te beperken. Geneesmiddelenbedrijven, groothandelaren en apothekers moeten de komende anderhalf jaar hun bedrijfsvoering aanpassen aan de nieuwe Europese regels.

2D-datamatrix
Nederland ontwikkelt momenteel het Nederlands Medicijnen Verificatie Systeem (NMVS). Deze structuur moet waarborgen dat vanaf 2019 alleen nog medicijnen met een unieke code op de medicijnverpakking beschikbaar komen. Deze zogenaamde 2D-datamatrix is een tweedimensionale blokjescode. In de matrix staan de productcode, het batchnummer, de houdbaarheidsdatum en een uniek verpakkingsnummer. Daarnaast moet elk doosje verzegeld zijn, als zekerheid dat de verpakking nog niet is aangebroken.

Stichting NMVO
Ter voorbereiding op de nieuwe regels is de Stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) opgericht. Ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen participeert hierin. De Vereniging vindt het tegengaan van medicijnvervalsing van groot belang. Als de kwaliteit en samenstelling van een medicijn niet gewaarborgd kan worden, kunnen vervalste medicijnen levensgevaarlijk of zelfs dodelijk zijn.

Artikel Farma Magazine

Verenigingspagina Vervalste Geneesmiddelen