Beneluxa

Internationale geneesmiddelen samenwerking BeNeLuxA online

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten. Sinds 6 september is alle informatie daarover online beschikbaar.

De samenwerkende partijen willen met de site de toegang tot belangrijke innovatieve geneesmiddelen en betaalbare behandelingen verbeteren. BeNeLuxA richt zich op prijsonderhandelingen en op horizonscanning, het in kaart brengen van farmaceutische innovaties nog voor ze op de markt komen.

Informatie delen
Daarnaast delen de landen data en beleid ten aanzien van bijvoorbeeld prijzen en vergoedingen van medicijnen. En ze verrichten gezamenlijk doelmatigheids- en evaluatieonderzoek (Health Technology Assessments). Verder bevat de site informatie over behaalde resultaten, (wetenschappelijke) rapporten gemaakt in opdracht van BeNeLuxA en beleidsdocumenten, zoals de door de landen getekende samenwerkingsafspraken.

BeNeLuxA