pills-1422509

‘JAMA-studie geeft selectief beeld van ontwikkelkosten medicijn’

De studie van twee Amerikaanse wetenschappers, die maandag in het vakblad JAMA Internal Medicine zijn gepubliceerd, geven een selectief beeld van de ontwikkelkosten van nieuwe geneesmiddelen. Dat stelt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

13 sep 2017

De wetenschappers brachten de ontwikkelingskosten van tien kankergeneesmiddelen in kaart, over de periode van 2007 tot 2015. Gemiddeld kostte die ontwikkeling zeven jaar en € 540 miljoen per medicijn, schrijven zij. De geneesmiddelensector gaat uit van bijna tien jaar en ruim € 1 miljard, hoewel de benodigde tijd en investering sterk verschillen per medicijn. Diverse Nederlandse media berichtten hier over. De Volkskrant kopte dinsdag bijvoorbeeld in de papieren versie: ‘Farmaceuten overdrijven hun kosten enorm.’

Weerbarstige praktijk
‘De onderzoekers geven de beperkingen zelf al aan’, zegt Merit Boersma, hoofd Communicatie en woordvoerder van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘Het gaat om een selectieve studie, die alleen kijkt naar een aantal kleine bedrijven die één nieuw geneesmiddel op de markt hebben, dat ook meteen een succesverhaal is. Dat is een makkelijk uitgangspunt, maar de praktijk is helaas weerbarstiger.’
Boersma vervolgt: ‘De realiteit is dat geneesmiddelenbedrijven vaak grote investeringen doen in medicijnen die nooit bij de patiënt komen. Daar komt bij dat kleine bedrijven lagere overhead kosten hebben dan grote bedrijven. Bovendien zijn de kosten die samenhangen met de registratie van diverse medicijnen niet betrokken in deze studie. Dat geldt ook voor de kosten van het bijhouden van bijwerkingen in fase 4 studies, die de registratie-autoriteiten vaak verplicht stellen. Belangrijk is ook dat het bij vier van de tien medicijnen gaat om versnelde toelatingsprocedures, waarbij de kosten altijd aanzienlijk lager zijn.’

Niet extrapoleren
Het is moeilijk om de gegevens van de studie te extrapoleren naar de volle breedte van geneesmiddelenontwikkeling, stellen de onderzoekers (Vinay Prasad en Sham Mailankody) zelf in hun artikel in JAMA Internal Medicine. ‘Dat klopt’, zegt Boersma. ‘Als je kijkt naar de grote spreiding in de resultaten van de studie, zowel bij de kosten als de opbrengsten, zie je dat het erg moeilijk is om een gemiddelde prijs te plakken op de research & development kosten van één geneesmiddel.’

Taaie onderzoeken
Boersma benadrukt verder dat dit onderzoek zich richt op slechts één ziektebeeld, namelijk kanker. ‘Het gemiddelde bedrag dat wij hanteren, namelijk ruim € 1 miljard, is gebaseerd op de ontwikkelkosten van veel meer geneesmiddelen, over een veel langere periode. Daar zitten ook de kosten bij van allerlei onderzoeken die in een vroeg of laat stadium alsnog vastlopen, omdat het middel toch niet werkzaam of veilig genoeg blijkt te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de taaie zoektocht naar een goed geneesmiddel tegen Alzheimer. Of aan onze jarenlange inspanningen om een effectief vaccin tegen hiv te vinden. Op beide terreinen zijn nu hoopvolle ontwikkelingen te melden, maar de benodigde investeringen waren enorm. Dat zie je allemaal niet terug in deze studie.’

JAMA-studie
Lees hier het artikel in de Volkskrant