280-brochure

Medicijnen Bristol-Myers Squibb en CSL Behring kandidaat voor Galenusprijs

Nieuwe medicijnen van Bristol-Myers Squibb en CSL Behring zijn kandidaat voor de jaarlijkse Galenus Geneesmiddelenprijs die dinsdag 3 oktober in Ede zal worden uitgereikt.

De Galenus Geneesmiddelenprijs beloont het meest betekenisvolle en innovatieve geneesmiddel voor humaan gebruik dat in 2016 in Nederland in de handel werd gebracht. Het medicijn moet uiterlijk drie jaar voor de introductie een Nederlandse of Europese handelsvergunning hebben gekregen. De jury selecteerde in totaal tien kandidaten, waarvan de Vereniging er in aanloop naar 3 oktober wekelijks twee onder de aandacht brengt in de nieuwsbrief.

Tumor aanvallen
Bristol-Myers Squibb is geselecteerd vanwege een kankermedicijn met de werkzame stof nivolumab. Dit is een humaan monoklonaal antilichaam gericht tegen PD-1 op T-cellen dat de koppeling met PD-L1 blokkeert op tumorcellen. Hierdoor kan het immuunsysteem de tumor actief aanvallen. Het medicijn behoort tot de immuuntherapeutica. Dat zijn innovatieve medicijnen doordat ze een totaal ander werkingsmechanisme hebben dan de klassieke chemotherapeutica of doelgerichte therapie. Immuuntherapeutica hebben geen directe invloed op de tumorcellen, maar stimuleren en ondersteunen het immuunsysteem bij het herkennen en opruimen van tumorcellen. Nivolumab is ook FDA- en EMA-geregistreerd voor behandeling van melanoom, niercelcarcinoom, klassiek Hodgkin Lymfoom, plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-hals gebied en urotheelcarcinoom.

Langere overleving
Nivolumab is het eerste geregistreerde geneesmiddel dat door dit innovatieve werkingsmechanisme longkankerpatiënten een significant langere overleving biedt. In circa 85% van de 12.000 patiënten die jaarlijks de diagnose longkanker krijgt, gaat het om gevallen niet-kleincellig longkanker (NSCLC). Nivolumab laat positieve eenjaars en tweejaars overlevingsdata zien.

Behandeling hemofilie B
CSL Behring is kandidaat vanwege het medicijn met de werkzame stof albutrepenonacog alfa. Dit middel is sinds mei 2016 geregistreerd voor het voorkomen en behandelen van bloedingen bij patiënten met hemofilie B. Het middel is geïndiceerd voor patiënten in alle leeftijdsgroepen. Doordat patiënten met hemofilie B stollingsfactor IX missen in hun bloed, kunnen zij niet goed een stolsel vormen als zich een bloeding voordoet. De behandeling van de aandoening hemofilie B bestaat uit het regelmatig toedienen van stollingsfactor IX. Om zich goed tegen bloedingen te kunnen beschermen moet een hemofilie B patiënt doorgaans minimaal twee keer per week Factor IX toegediend krijgen.

Betere bescherming
Albutrepenonacog alfa is een langwerkend recombinant Factor IX, waardoor deze langer in de bloedbaan beschikbaar blijft; in geval van albutrepenonacog alfa tot wel vijfmaal zo lang als een gewoon Factor IX-product1. Voor de patiënt betekent gebruik van het middel dat hij maar eens per week of zelfs eens in de twee weken zijn Factor IX hoeft toe te dienen. Omdat bij albutrepenonacog alfa het Factor IX langdurig beschikbaar is in de bloedbaan, kan de patiënt met deze lage toedieningsfrequentie toch doeltreffend beschermd worden tegen bloedingen. Dit is een belangrijke vooruitgang in het leven van de patiënt. Doordat patiënten zich minder vaak hoeven te injecteren, kunnen zij een beroep uitoefenen dat voorheen niet mogelijk was.

Stichting Galenusprijs
De Stichting Galenusprijs Nederland die de Galenusprijs toekent en uitreikt, ontvangt steun van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, ZonMw en Springer Healthcare. Dinsdag 19 september presenteert de Vereniging in de wekelijkse nieuwsbrief de zevende en achtste kandidaat voor de Galenusprijs 2017.

Programma uitreiking Galenusprijzen 2017

Medicijnen AbbVie en Amgen kandidaat voor Galenusprijs

Medicijnen GSK en Janssen kandidaat voor Galenusprijs