bannercover

Ontwikkeling geneesmiddelen biedt perspectief op medische doorbraken

‘Ik ben zeer positief gestemd over de kansen op een doorbraak bij de behandeling van Alzheimer, maar dat kan alleen omdat vanuit de geneesmiddelensector zo hard gewerkt wordt om nieuwe ingangen te vinden voor therapie.’

11 sep 2017

Dat zegt hoogleraar Philip Scheltens, directeur van het Alzheimercentrum VUmc, bij het verschijnen van ‘Mens, Medicijn, Maatschappij’ van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Vandaag vindt de presentatie plaats van de tweede editie van dit maatschappelijk verslag. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van ‘De agenda van de zorg’, neemt het eerste exemplaar in ontvangst, in Nieuwspoort.

Waarde van geneesmiddelen
De nieuwe uitgave van Mens, Medicijn, Maatschappij belicht ‘de waarde van geneesmiddelen’ aan de hand van ervaringsverhalen van patiënten en interviews met experts en ontwikkelaars. Daarnaast staan in het verslag cijfers over de ontwikkeling van ziektebeelden en de rol van geneesmiddelen bij de behandeling. Zo is de overlevingskans voor kankerpatiënten in de afgelopen jaren met 15% toegenomen. Bij prostaatkanker is het aantal patiënten dat vijf jaar na de diagnose nog leeft zelfs met 24% gestegen. Mens, Medicijn, Maatschappij komt niet alleen met succesverhalen, maar belicht ook hoe moeilijk het soms is om een effectief geneesmiddel te vinden.

Succesfactoren
De betrokkenen verwachten de komende jaren een doorbraak in de behandeling van ernstige aandoeningen zoals hiv, kanker en Alzheimer. Betere samenwerking tussen alle partijen en voldoende geld om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen, worden daarbij steeds als belangrijkste succesfactoren genoemd. Ook de ontwikkeling van personalised medicine’ zal grote gevolgen hebben, onder meer door een effectievere inzet van complexe behandelingen. Met de introductie van veelbelovende nieuwe geneesmiddelen komt ook de vraag op hoe we deze innovaties kunnen (blijven) betalen. Daarom wordt gewerkt aan nieuwe prijsmodellen, zoals pay for benefit. ‘Er is niet één perfecte manier’, zegt professor Patrick Jeurissen (Radboud Universiteit). ‘Het blijft balanceren om medicatie betaalbaar te houden.’ 

Er is ook een digitale versie van 'Mens, Medicijn, Maatschappij'.

U kunt ook een gedrukt exemplaar opvragen, via t.stoet@innovatievegeneesmiddelen.nl