foto rinnooy kan

Rinnooy Kan: ‘Investeren in gezondheid is kiezen voor innovatie’

Nu is het moment om extra te investeren in de kwaliteit van zorg. Dat was de boodschap van D66-prominent Alexander Rinnooy Kan tijdens de septemberbijeenkomst van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, 7 september in Nieuwspoort.

11-09-2017

In zijn speech benadrukte Rinnooy Kan de overeenkomsten tussen de Agenda voor de Zorg, een brede zorgcoalitie waar hij voorzitter van is, en de Geneesmiddelenagenda van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Individuele verschillen
Zo gaan beide toekomstvisies uit van de gedachte dat binnen de zorg ruimte moet zijn voor verschillen tussen patiënten, stelde Rinnooy Kan. Behandeling op maat sluit hier goed op aan. Verder vinden de Vereniging en de Agenda voor de Zorg elkaar in een krachtige focus op innovatie, en zoeken zij beiden naar een actieve betrokkenheid van de patiënt. Rinnooy Kan noemde ook het belang van deregulering. Daar ligt een taak voor de overheid, maar hij wees er op dat ook bedrijven hier een rol in spelen.

Preventieakkoord VWS
De senator en UvA-hoogleraar economie benadrukte in Nieuwspoort de noodzaak om de komende kabinetsperiode vol in te zetten op preventie. Vanuit de Agenda voor de Zorg pleit hij voor een preventieakkoord met VWS, Sociale Zaken, gemeenten, de sociale partners en partijen in de zorg. Volgens Rinnooy Kan is er voldoende bewijs dat aandacht voor preventie een gunstig effect heeft op beperking van de zorgkosten.

Vooruitgang geboekt
Innovatieve geneesmiddelen vormen een prachtig voorbeeld van investeren in gezondheid, aldus Rinnooy Kan. Hij memoreerde dat er op dit terrein veel vooruitgang is geboekt, bijvoorbeeld bij kanker. Toch is er nog het nodige te doen, onder meer in de strijd tegen Alzheimer en reuma. Een betere samenwerking tussen de partijen rond de patiënt kan dit bevorderen. Op een vraag uit de zaal over innovatie antwoordde Rinnooy Kan dat Nederland in wetenschappelijk opzicht een fantastisch land is, maar dat Europese samenwerking noodzakelijk is om echt een vuist te kunnen maken.

‘Mens, Medicijn & Maatschappij’

Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, overhandigde in Nieuwspoort het eerste exemplaar van ‘Mens, Medicijn & Maatschappij’ aan Rinnooy Kan. Dit is de tweede maal dat de Vereniging dit maatschappelijk verslag over de waarde van geneesmiddelen publiceert.

Digitale versie 'Mens, Medicijn & Maatschappij’

Persbericht