RO_VWS_RIVM_Logo_1_2965C_pos_nl_0

Tien principes goed gebruik medicijnen

Het RIVM presenteert tien leidende principes voor verbetering van regionale samenwerking om veilig geneesmiddelengebruik en doelmatig voorschrijven van medicatie te bevorderen. Dit schrijft De Eerstelijns, een online community voor zorgaanbieders.

De onderzoekers spraken met dertig personen over de regionale samenwerking rondom doelmatig geneesmiddelengebruik, waaronder huisartsen, apothekers en medisch specialisten. Het resultaat: tien leidende principes als inspiratiebron voor andere regionale samenwerkingsverbanden.

Tien principes 
De tien principes zijn: 
1. Organiseer commitment op basis van een langetermijnvisie.
2. Organiseer samenwerkingen met coöperatie en representatie op bestuurlijk niveau.
3. Maak gebruik van een gelaagde governance-structuur.
4. Creëer bewustzijn op alle niveaus.
5. Organiseer interpersoonlijke relaties op alle niveau's.
6. Richt een lerende omgeving in.
7. Organiseer gezamenlijke verantwoordelijkheid.
8. Stem financiële strategieën af op de markt.
9. Organiseer gezamenlijke voordelen.
10. Toets regionale afspraken aan landelijk beleid en landelijke wet- en regelgeving.

Veel waarde
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen hecht veel waarde aan een goed gebruik van geneesmiddelen. Daarom werkt de Vereniging samen met andere zorgpartijen om problemen aan te pakken en diensten te verbeteren. Zo werkt de Vereniging samen met onder meer apothekers, artsen en patiënten aan een betere therapietrouw. Ook vindt kennisdeling plaats via nascholing van zorgprofessionals en is er educatie van patiënten en hun naasten over het ziektebeeld en hoe ermee te leven.

Bericht De Eerstelijns

Activiteiten Vereniging voor Goed Gebruik Geneesmiddelen