2017-10-03 Hans Buller

Büller: ‘Schaf fase 3-onderzoek af’

‘We moeten overwegen om fase 3-onderzoek af te schaffen.’ Deze uitspraak deed kinderarts en Fair Medicine-initiatiefnemer Hans Büller 2 oktober tijdens de Tweede Kamer Hoorzitting over dure geneesmiddelen.

4 okt 2017

Büller hield in de Kamer een pleidooi om op een andere manier te kijken naar het ontwikkeltraject van geneesmiddelen. Het maken van een nieuw medicijn kost veel tijd en geld. Een korter onderzoekstraject zou van invloed kunnen zijn op de kosten van een geneesmiddel. En zorgt ervoor dat nieuwe medicijnen eerder beschikbaar zijn voor patiënten. Büller gaf aan blij te zijn met de initiatieven van het bedrijf MyTomorrows dat patiënten eerder toegang wil bieden tot geneesmiddelen, nog voordat ze geregistreerd zijn.

Fase 3 schrappen
‘We moeten ons afvragen of het huidige model van jarenlang durende medicijnstudies, met vier complexe onderzoeksfasen, eigenlijk nog wel van deze tijd is’, aldus Büller. ‘Ik ben ervan overtuigd dat een fase 2 studie met een goede monitoring van de effecten eromheen ook kan volstaan. Wellicht moeten we overwegen om fase 3 te schrappen. Zeker als we meer toegaan naar het concept dat de patiënt zijn eigen gezondheidsdossier beheert.’ Hij denkt dat in dit dossier ook een continue evaluatie van geneesmiddelen kan worden ingebouwd. ‘Zo kunnen medicijnen veel vroeger beschikbaar komen.’

Sneller beschikbaar
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen staat positief tegenover het zoeken naar mogelijkheden om nieuwe medicijnen sneller beschikbaar te maken voor patiënten. Uiteraard dient dit wel altijd op een veilige manier gebeuren. ‘Het versnellen van onderzoeksfasen en goedkeuringsprocedures zou hier een voorbeeld van kunnen zijn’, zegt Gerard Schouw, directeur van de Vereniging. ‘Er zijn ook al initiatieven die hierbij aansluiten, zoals adaptive pathways’, aldus Schouw.

Terugkijken Tweede Kamer Hoorzitting

Fotocredit: Erasmus MC