2017-10-10 DCRF logo

DCRF: Definitieve versie werkwijze Procedure Lokale Haalbaarheid

De Werkgroep Lokale Uitvoerbaarheid van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) heeft eind september de werkwijze vastgesteld rondom de ‘Procedure Lokale Haalbaarheid’. Ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen participeert in de werkgroep.

Deze procedure is nodig om lokale toestemmingsprocessen in Nederland te laten aansluiten bij nieuwe wetgeving voor klinisch onderzoek met geneesmiddelen. De procedure beschrijft de werkwijze die onderzoekers in onderzoekscentra gaan volgen als zij mee willen doen aan geneesmiddelenonderzoek. Dit moet ervoor zorgen dat onderzoekers, na medisch-ethische goedkeuring voor een onderzoek, direct kunnen starten met de uitvoering van de studie.

Twee pilots
Nu de werkwijze is vastgesteld, gaat de werkgroep twee pilots houden om de procedure in de praktijk te testen. Zestien onderzoekscentra meldden zich hier inmiddels voor aan en aanmelden kan nog steeds. Naar verwachting gaat de pilot in januari 2018 van start. De ontwikkelingen van de pilots zijn later te volgen via de DCRF-website.

Definitieve versie concept Procedure Lokale Haalbaarheid

Website DCRF