In Zeeland akkoord verwerking medicijnafval

De hoeveelheid medicijnafval dat in het Zeeuwse water belandt, moet flink worden teruggedrongen, aldus Omroep Zeeland.

Nu is dat duizend kilo per jaar. Dat is niet wenselijk voor planten en dieren. Die stofjes blijven actief als ze in de sloot terecht komen. Vissen gaan zich bijvoorbeeld anders gedragen door antidepressiva. Die worden daar, net als de mens, ook rustiger van en vertonen minder of geen vluchtgedrag meer.

In het riool
Zeeland vergrijst, we slikken met z'n allen steeds meer medicijnen. Via ons lichaam komen er dus steeds meer medicijnresten in het riool terecht. Maar ook worden overgebleven medicijnen te vaak door het toilet of de gootsteen gespoeld.

Oppervlaktewater
Niet al de chemische stoffen uit medicijnen kunnen er in de rioolwaterzuivering worden uitgehaald, volgens Jos Goossen van waterschap Scheldestromen. 'Zuiveringen halen gemiddeld 65 procent van alle medicijnen er uit. Dat betekent dat 35 procent in het oppervlaktewater belandt.'

Medicijnen inleveren
Om de hoeveelheid medicijnen in het water terug te dringen hebben de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en waterbedrijf Evides de handen ineen geslagen. De organisaties hebben afgesproken voortaan de kosten te betalen voor de verwerking van medicijnafval. Hierdoor is het vanaf 1 november mogelijk om overgebleven medicijnen in te leveren bij iedere apotheek in Zeeland.

Omroep Zeeland