2017-10-10 Brains

Jubileum voor World Mental Health Day

Vandaag is het voor de 25e keer World Mental Health Day. Op deze dag, georganiseerd door de World Federation for Mental Health, is er wereldwijd aandacht voor de psychische gezondheid. Ruim honderd landen, waaronder Nederland, doen hieraan mee.

Het thema dit jaar is Mental health in the workplace. Geestelijke gezondheid speelt namelijk een belangrijke rol in de prestaties en het plezier van mensen in hun werk. Mentale fitheid vertegenwoordigt hiermee een belangrijke maatschappelijke waarde.

Aandacht mantelzorg
Een van de aspecten die bijdragen aan een goede geestelijke gesteldheid in de werkomgeving is aandacht voor mantelzorg. Dat is hard nodig, aangezien uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat het ziekteverzuim van mantelzorgers bijna tweemaal zo hoog is als bij niet-mantelzorgers. Ook becijferde mantelzorgorganisatie Mezzo dat 63% van de mantelzorgers van patiënten met een psychische aandoening of verslaving overbelast is.

Mantelzorgvriendelijke erkenning
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt het dan ook van groot belang dat geneesmiddelenbedrijven mantelzorgvriendelijk opereren. De Vereniging wil zelf het goede voorbeeld geven en spant zich momenteel in voor de erkenning ‘mantelzorgvriendelijke organisatie’ van Mezzo. Ook twee andere lidbedrijven van de Vereniging, Celgene en Takeda, hopen deze erkenning vrijdag 10 november, op de Dag van de Mantelzorg, in ontvangst te nemen.  

World Mental Health Day

Themapagina mantelzorg Vereniging

Website mantelzorgorganisatie Mezzo