pfizer_rgb_pos

Lastige terugkeer op werkvloer voor vrouwen met borstkanker

Voor veel Nederlandse vrouwen met of na borstkanker is het lastig om weer aan het werk te gaan of te blijven. Dit ondanks dat zij dit wel graag willen. Dit blijkt uit onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU).

De EIU, onderzoekstak van tijdschrift The Economist, publiceerde 10 oktober het rapport ‘The Road to a Better Normal: Breast Cancer Patients and Survivors in the EU Workforce Report’. Tien landen, waaronder Nederland, namen deel aan de studie onder vrouwen met en na borstkanker in de werkende leeftijd. De betrokken onderzoekers concluderen dat artsen, werkgevers en overheid zich moeten inspannen om de terugkeer naar de werkvloer makkelijker te maken. Meer steun van hun zijde kan een terugkeer op de werkvloer vergemakkelijken.

Geen inkomen
Volgens het EIU-onderzoek telt Nederland verhoudingsgewijs veel borstkankergevallen. Europees en wereldwijd staat Nederland op plaats vier van landen waar de ziekte het meeste voorkomt. Dankzij de vooruitgang in de ontwikkeling van nieuwe behandelmogelijkheden, genezen meer vrouwen met kanker in een vroeg stadium en leven vrouwen met gemetastaseerde borstkanker, de meest gevorderde fase van de ziekte, langer. Veel van deze vrouwen vallen in de werkende leeftijd en willen na de behandeling aan het werk blijven. Maar cijfers wijzen uit dat veel vrouwen met borstkanker eindigen met een uitkering of helemaal geen inkomen meer hebben. Van de vrouwen met borstkanker had 27% voor de diagnose geen inkomen, tien jaar na de diagnose was dit 66%.

Caring company
Pfizer, lidbedrijf van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en medefinancier van het EIU-onderzoek, vindt het belangrijk dat het EIU een duidelijk beeld schetst. ‘Wereldwijd worden jaarlijks naar schatting 1,7 miljoen vrouwen gediagnosticeerd met borstkanker. Zoals uit dit rapport blijkt, staat de mogelijkheid om te blijven werken centraal voor veel van deze vrouwen’, aldus Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer. Het bedrijf zegt de uitkomsten van het onderzoek actief te ondersteunen. Kaptein: ‘Pfizer Nederland streeft ernaar een gecertificeerd ‘caring company’ te worden waar werken tijdens en na herstel van een ernstige ziekte, zoals kanker, op alle niveaus wordt ondersteund. Zo werken alle betrokkenen samen om vrouwen te ondersteunen als ze terugkeren naar de werkplek.’

Persbericht Pfizer

EIU-onderzoeksrapport