ema-overzicht-gebouw-1

Start aanbesteding voor bouw EMA in Amsterdam

Het besluit over de nieuwe vestigingsplaats van het Europees Medicijnagentschap (EMA) is nog niet genomen, maar het Rijksvastgoedbedrijf heeft alvast een begin gemaakt met de aanbestedingsprocedure voor de bouw van het pand in Amsterdam.

Dit meldt de Rijksoverheid. Als Nederland de vestiging van het EMA krijgt toegewezen, moet er namelijk snel een gloednieuw gebouw komen aan de Amsterdamse Zuid-as.

Perfect gebouw
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft via Tenderned een aanbesteding geopend voor de selectie voor het EMA. Bedrijven of consortia die zich aanmelden moeten aantonen dat zij genoeg ervaring hebben om 'een perfect gebouw voor het EMA te bouwen en in te richten'. Ook twintig jaar lang onderhoud hoort bij de opdracht.

Oplevering 2019
Alleen consortia die door de selectiefase komen, kunnen zich volgens Skipr in de volgende fase inschrijven als het EMA naar Nederland komt. Met een klein aantal consortia volgen daarna gesprekken, tot de gunning in maart 2018. De oplevering van het pand is dan in 2019.

Dertig landen
Het gebouw moet plaats bieden aan ongeveer negenhonderd medewerkers, afkomstig uit zo’n dertig landen. Daarnaast komen er elk jaar ongeveer 36 duizend bezoekers en zijn er vijfhonderd à zeshonderd internationale vergaderingen. Daarom moet het gebouw ook vergader- en congresvoorzieningen hebben.

Bericht Rijksoverheid