Vereniging: ‘Samen zorgen voor snellere toegang patiënt tot medicijn’

Arno Rutte, zorgwoordvoerder van de VVD, wil laatste fase-onderzoek toegankelijk maken voor doodzieke patiënten, meldt Zorgvisie. De Vereniging ondersteunt zijn pleidooi en benadrukt dat hiervoor al veel hoopvolle initiatieven bestaan.

‘We moeten af van de welles-nietesdiscussie over de hoge prijzen van geneesmiddelen’, aldus Rutte. ‘Als we het onderzoek slimmer insteken, kunnen de prijzen van medicijnen omlaag en blijft er toch voldoende geld over voor bedrijven om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen.’

Hoorzitting
‘De interessantste sprekers wilden de discussie op een hoger plan brengen,’ aldus Rutte. ‘Je moet toe naar nieuwe vormen van onderzoek. Is het bijvoorbeeld mogelijk om de dosering van dure geneesmiddelen te verlagen? Ook dan daalt immers de prijs.’

Verspilling
Verder is het onderzoek naar nieuwe medicijnen vaak niet adequaat genoeg, aldus Arno Rutte. ‘Er komen geneesmiddelen op de markt die meer dan tien jaar zijn getest, terwijl artsen uiteindelijk toch niet precies weten bij wie het middel werkt en bij wie niet. Over verspilling gesproken…’

Niet voor niets 
Volgens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is de lange onderzoekstijd is er niet voor niets: een nieuw geneesmiddel moet aan enorm veel eisen voldoen voordat het beschikbaar komt voor de patiënt. Ieder nieuw medicijn wordt uitgebreid getest op kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid.

Behandeling op maat 
De Vereniging benadrukt dat het lastig is om vooraf in te schatten hoe een patiënt op een medicijn reageert. De wisselwerking tussen geslacht, leeftijd, genen, gewicht en andere ziekten is bepalend. De juiste dosering, vorm en toediening op het juiste tijdstip, kortom behandelingen op maat, zijn oplossingen om verspilling tegen te gaan zijn.
Er lopen op dit moment ook experimenten met andere vergoedingen, zoals pay for performance, waarbij alleen wordt betaald voor een behandeling die werkt.

Laatste fase
Arno Rutte noemt als andere optie het toekennen van medicijnen aan terminale patiënten in de laatste fase van de research naar het betreffende middel. ‘Die laatste fasen van het onderzoek gaan gepaard met zeer hoge kosten. Tegelijkertijd gaan er mensen dood die dolgraag zo’n medicijn zouden willen proberen. Ik pleit ervoor om dat mogelijk te maken. De regelgeving moet niet zo strak zijn dat de prijs onnodig wordt opgedreven terwijl patiënten zorg wordt onthouden.’

Al veel mogelijk in de laatste fase
Reactie Vereniging: Patiënten kunnen al meedoen aan klinisch onderzoek, waarbij patiënten participeren in onderzoek en behandeling met de allernieuwste experimentele geneesmiddelen, voordat deze zijn goedgekeurd.
Daarnaast bestaan er al diverse zogenoemde compassionate use programma's. En zijn er diverse andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld MyTomorrows.

Adaptive pathways
Tegelijkertijd wordt door de Europese Commissie, het Europees geneesmiddelenagentschap EMA en bedrijven onderzocht of geneesmiddelen via zogeheten Adaptive Pathways op de markt kunnen worden gebracht. Op dit moment is het bijvoorbeeld al mogelijk dat de EMA een voorwaardelijke handelsvergunning verleent. In tien jaar tijd heeft de EMA dat dertig keer gedaan. Geneesmiddelenbedrijven moeten in die gevallen aanvullende data verzamelen (bijoorbeeld via Registers) om de werking verder te onderbouwen nadat het geneesmiddelen beschikbaar is gekomen voor patiënten.

Zorgvisie