Minister Schippers (VWS)

VWS en Vertex staken onderhandelingen medicijn taaislijmziekte

Een medicijn tegen cystische fibrose, ofwel taaislijmziekte, wordt niet opgenomen in het basispakket. Dit is het gevolg van gestaakte prijsonderhandelingen tussen het ministerie van VWS en geneesmiddelenbedrijf Vertex.

Dit bericht het ministerie van VWS op haar website. In mei 2017 beëindigden Nederland en België de toen lopende gezamenlijke onderhandelingen met Vertex. Op 6 juli dit jaar startte Schippers vervolgonderhandelingen over de prijs van het middel. Deze onderhandelingen hebben niet tot een positieve uitkomst geleid.

Effecten middel
Het medicijn kan worden ingezet bij een deel van de patiënten met cystische fibrose (CF). In Nederland gaat het om zo’n 750 patiënten. Eind 2016 liet Zorginstituut Nederland (ZIN) weten dat de gevraagde prijs te hoog is vergeleken met de effecten van het medicijn. ZIN adviseerde daarom het middel niet in het pakket op te nemen, omdat het niet kosteneffectief zou zijn.

Bericht VWS gestaakte prijsonderhandelingen