groot state of

EU-rapport positief over Nederland

De Nederlandse gezondheidszorg krijgt allerlei gunstige scores, in vergelijking met andere Europese landen. Maar er zijn ook verbeteringen mogelijk, bijvoorbeeld bij databeheer en langdurige zorg. Dit blijkt uit een EU-rapport, dat 23 november verscheen.

Het rapport, State of Health in the EU, bevat profielen van de 28 landen die zijn aangesloten bij de Europese Unie. In het profiel van Nederland staat onder meer dat het Nederlandse zorgstelsel actief bijdraagt aan verbetering van de gezondheid, en zorgt voor relatief lage sterftecijfers. Het lage aantal vermijdbare ziekenhuisopnames en de goede overlevingskansen wijzen er op dat de eerste- en tweedelijnszorg in Nederland van hoog niveau zijn. De levensverwachting in Nederland is 81,6 jaar. Dat is hoger dan het EU-gemiddelde van 80,6 jaar. Opvallend is ook de grafiek met ‘onvervulde zorgbehoeften van inwoners’. Nederlanders melden het op twee na laagste niveau van onvervulde behoeften in Europa.

Verbeterpunten
Nederland doet niet alles goed, volgens het EU-rapport. Zorgwekkend is het langdurige tabaksgebruik, waardoor de sterftecijfers door longkanker bij vrouwen nog steeds stijgen. Ook de grote verschillen in gezondheid tussen bevolkingsgroepen zijn hardnekkig. Andere bedreigingen zijn de oplopende wachttijden en personeelstekorten, met name bij verpleegkundigen. De groeiende behoefte aan langdurige zorg, vanwege de vergrijzing, creëert nieuwe dilemma’s. De overheid schuift deze verantwoordelijkheid steeds meer af, terwijl verzekeraars en gemeenten het er niet altijd over eens zijn wie die verantwoordelijkheid moet overnemen.

Databeheer
Bij databeheer is nog veel te verbeteren, staat in het EU-rapport. Patiëntdata worden nu op vrijwillige basis gedeeld, maar uitsluitend op regionaal niveau. Betere gegevensuitwisseling kan geïntegreerde zorg faciliteren, maar ook de introductie van e-health ondersteunen.

Vijf conclusies
Het rapport bevat vijf kernconclusies. Ten eerste is het belangrijk om meer te gaan doen aan preventie, stelt de EU. Daar zijn veel betrokkenen het wel over eens, maar het bijbehorende budget voor preventie is nog te schamel. Een tweede conclusie is dat de eerstelijnszorg in Europa moet verbeteren. Een van de andere conclusies is dat de patiënt meer centraal moet komen te staan, juist nu er meer mensen komen met diverse chronische aandoeningen.

‘State of Health in the EU’
Landenprofiel Nederland