_RG82956 VERMELDEN FOTOGRAAF RUUD DE GRAAF (2)Fotograaf: Ruud de Graaf

Blog Gerard Schouw: Vreemd

Hoe betaalbaar zijn onze geneesmiddelen? De argeloze burger kan denken dat die kosten de pan uit rijzen, gezien het recente tromgeroffel in media en politiek. Maar drie berichten nuanceerden dat beeld, de afgelopen week. Voor wie het weten wil.

29 nov 2017

Ten eerste publiceerde de OESO, waarin 35 ontwikkelde landen zijn verenigd, vorige week haar jaarlijkse rapport met gezondheidsdata Health at a Glance. Daaruit bleek dat de uitgaven voor geneesmiddelen in deze landen met een half procent zijn gedaald in de periode van 2009 tot en met 2015. Gedááld, inderdaad.

Gemiddeld beslaan geneesmiddelen in ontwikkelde Europese, Amerikaanse en Aziatische landen 16 procent van het zorgbudget, blijkt uit dit nieuwe rapport. Maar, zo weten we uit andere cijfers, in Nederland is dat slechts ruim 7 procent. Wij zijn dus bepaald niet het duurste jongetje van de klas. Ons land geeft in vergelijking met andere ontwikkelde landen overigens wel een groot deel van de nationale begroting uit aan zorg, schrijft OESO: ruim 19 procent. Maar dat komt dus niet door geneesmiddelen.

Een tweede nuancerend bericht kwam van de Rijksoverheid. Eind vorige week maakte minister Wobke Hoekstra van Financiën bekend dat er een meevaller van € 700 miljoen is op de begroting, dankzij lagere uitgaven aan de geestelijke gezondheidszorg en medicijnen. In totaal geeft Nederland al tien jaar circa € 5,5 miljard per jaar uit aan geneesmiddelen. Dat bedrag is vrij stabiel, terwijl het totale zorgbudget fors is gegroeid in die periode. Gek genoeg zie je dat totaalplaatje zelden terug in de media of in de politieke arena.

In totalen en internationale vergelijkingen zijn slechts weinig Nederlanders geïnteresseerd, zo lijkt het. De uitschieters in prijsstelling van nieuwe geneesmiddelen bepalen het beeld én het debat. Dat is Het Financieele Dagblad ook opgevallen, blijkt uit een derde opvallend mediabericht. In een hoofdredactioneel commentaar, met de kop ‘Welkom in Nederland’, meldde deze krant afgelopen week dat er weinig oog is voor de hoge kosten van geneesmiddelen-ontwikkeling. En het argument dat de totale uitgaven aan geneesmiddelen al jaren nauwelijks stijgen, maakt ook weinig indruk. ‘Dat is vreemd’, schreef het FD.

We hebben net een nieuw kabinet. En volgens het FD biedt de komst van de EMA naar Amsterdam ons land een mooie kans voor een nieuwe start, in het besef dat de Nederlandse bevolking gebaat is bij goede medicijnen. ‘Dat lukt alleen als ook met de farmaceutische industrie wordt gesproken’, schrijft de krant. Ik had het niet beter kunnen verwoorden.

Gerard Schouw,
directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen


Rapport van OESO (OECD)
Meevaller op zorgbegroting
Commentaar FD