assorted-capsules-and-tablets-1320937

OESO: uitgaven geneesmiddelen gedaald

De uitgaven van de 35 OESO-landen voor geneesmiddelen per hoofd van de bevolking zijn met een half procent gedaald, in de periode van 2009 tot en met 2015. Dat blijkt uit het jaarlijkse OESO rapport Health at a Glance, dat medio november is gepubliceerd.

De daling is opvallend, want de zorgkosten per hoofd van de bevolking stegen bij alle andere onderdelen van de zorgkosten: intramurale zorg, extramurale zorg, langdurige zorg, preventie en administratie. Tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) behoren de meeste Europese landen, maar ook landen als de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan.

Zorgbudget
Nederland geeft ruim 19 procent van de nationale begroting uit aan zorg, blijkt uit het rapport. Dat is relatief veel, want het gemiddelde in de OESO-landen is ruim 15 procent. Daar staat tegenover dat Nederland naar verhouding een klein deel van het zorgbudget uitgeeft aan geneesmiddelen. In Nederland ligt dat percentage op ruim 7 procent, blijkt uit Nederlandse cijfers, terwijl het OESO-gemiddelde 16 procent is.

Levensverwachting
De gemiddelde levensverwachting bij de geboorte is in OESO-landen nu ruim tachtig jaar. Hartkwalen vormen in deze landen de belangrijkste doodsoorzaak. Bijna 13 procent van de mannen overlijdt hieraan, en bijna 11 procent van de vrouwen. De tweede doodsoorzaak is bij mannen longkanker; bij vrouwen een beroerte.

Standaardisering
EFPIA, de Europese brancheorganisatie voor geneesmiddelenbedrijven, dringt aan op meer gestandaardiseerde verzameling van gezondheidsdata in de OESO-landen. Verder is de EFPIA blij met het nieuwe OESO-project PaRIS: Patient Reported Indicator Survey. Dit project moet er voor zorgen dat er meer uitkomstgeoriënteerde, goed vergelijkbare data worden verzameld.

Rapport OESO (OECD)