‘Veel patiënten gebruiken medicijnen niet goed’

Veel verpleegkundigen en verzorgenden hebben in hun werk te maken met patiënten die hun medicijnen niet goed gebruiken. De problemen spelen met name bij laagopgeleide patiënten, ouderen en patiënten met psychische problemen, meldt Skipr.

Verpleegkundigen en verzorgenden binnen de ggz, de huisartspraktijk en de thuiszorg zien vaakst dat medicijnen niet worden gebruikt zoals voorgeschreven, blijkt uit een onderzoek van onderzoekscentra NIVEL en IQ Health Care in samenwerking met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Om de problemen aan te pakken is er per patiëntengroep een oplossing op maat nodig, stellen de ondervraagden. Ook is het volgens hen van belang dat patiënten en hun omgeving daarbij beter betrokken worden.

Afstemming beter
Ook kan de samenwerking tussen zorgverleners beter, zo blijkt uit het rapport. Dit geldt met name bij overdrachtsmomenten tussen de eerste en tweede lijn, bijvoorbeeld wanneer een patiënt uit het ziekenhuis ontslagen wordt en terug naar huis gaat.

Medicatietrouw
Maar ook binnen de eerste lijn kan de afstemming over medicatiegebruik en medicatietrouw tussen zorgverleners beter. Bijvoorbeeld door problemen terug te koppelen naar elkaar. Een ander knelpunt betreft het ontbreken van een duidelijke richtlijn of protocol over medicatietrouw.

Skipr