2017-04-11 Logo EFPIA2

Zorgen EFPIA over Brexit

Leden van EFPIA pleiten voor tijdige acties om te voorkomen dat door de Brexit de toegankelijkheid van geneesmiddelen voor patiënten onder druk komt te staan. Dit maakte de brancheorganisatie van Europese geneesmiddelenbedrijven 9 november bekend.

Met de aanstaande Brexit in het vooruitzicht pleit EFPIA voor duidelijke afspraken rond medicijnen. Met het oog op de volksgezondheid kunnen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) zich volgens EFPIA niet veroorloven om nog langer te wachten met het zekerstellen van de beschikbaarheid van medicijnen.

Toegankelijkheid onder druk
Uit de enquête blijkt dat 45% van de EFPIA-leden handelsvertragingen verwacht als het VK en Europa terugvallen op de regels van wereldhandelsorganisatie WTO die na de Brexit van toepassing zijn. Om de toegankelijkheid van geneesmiddelen te waarborgen, zouden de EU en het VK een speciale overeenkomst moeten sluiten die Europese en Britse wetgeving op het gebied van geneesmiddelen harmoniseert.

Marketing autorisaties
Daarnaast wijst EFPIA erop dat 12.000 centrale Marketing Autorisaties (MAs) voor medicijnen na de Brexit een aparte MA in Groot Brittannië moeten ondergaan. Gebeurt dit niet, dan kunnen de desbetreffende geneesmiddelen niet worden voorgeschreven aan patiënten. Zo’n 17% van de centrale Mas worden gehouden in het VK.

EFPIA-bericht Brexit