Antikankermiddel kan hiv ‘uitroken’

Franse artsen die een kankerpatiënt die ook besmet was met hiv, behandelden zien dat het middel waarmee zij hem behandelden voor longkanker ook slapende cellen met het aidsvirus opruimen. Dit meldt het Nederlands Dagblad.

Het gaat om een voorlopig resultaat: bij een andere hiv-positieve kankerpatiënt bleek de behandeling weinig effect te hebben op het reservoir met besmette cellen. Toch zijn de artsen enthousiast. Voor het eerst is aangetoond dat een middel waarmee de slapende afweercellen worden geactiveerd, het reservoir van virusdeeltjes kan verminderen. Als dat reservoir helemaal is opgeruimd, zou dat genezing van de hiv-besmetting betekenen.

Verder zoeken
De artsen gaan nu verder uitzoeken hoe het antikankermiddel precies inwerkt op de met hiv besmette afweercellen. Ze hopen zo te ontdekken welke patiënten zullen reageren op de behandeling en hoe ze die behandeling effectiever kunnen maken. Om dat uit te zoeken krijgen nu vijftig hiv-positieve mensen het middel nivolumab toegediend, ook om de veiligheid te onderzoeken in deze groep.