2017-12-22 Logo IGJ (Inspectie)

Inspectie: meeste betalingen geneesmiddelenbedrijven volgens regels

Het grootste deel van de betalingen die geneesmiddelenbedrijven doen aan artsen, voldoet aan de regels voor gunstbetoon van de Geneesmiddelenwet. Dit concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een rapport dat 22 december verscheen.

Het rapport onderzocht vijf artsen met de hoogste totaalbedragen in het Transparantieregister Zorg 2015. Dit overzicht maakt bepaalde financiële relaties tussen zorgverleners, zorginstellingen en geneesmiddelenbedrijven zichtbaar. De IGJ legde in haar onderzoek 75 betalingen van tien verschillende geneesmiddelenbedrijven onder de loep. Hierbij is driekwart van deze betalingen afkomstig van een buitenlandse vestiging. Het onderzoek richt zich op bedrijven die in Nederland gevestigd zijn.

Buitenlandse betalingen vallen onder gunstbetoon
De IGJ stelt dat haar bevindingen de waarde van het Transparantieregister Zorg voor de burger én de Inspectie onderstreept. De betalingen vanuit een buitenlandse vestiging aan een in Nederland werkende arts vallen onder het begrip gunstbetoon in de Geneesmiddelenwet. Hierdoor staan ze volgens de IGJ terecht in het Transparantieregister Zorg. De Inspectie geeft aan dat bij één bedrijf voor sommige betalingen de tegenprestaties van de arts onvoldoende onderbouwd zijn. Hierbij gaat het voornamelijk om vormfouten. Al eerder concludeerde het CGR in een onderzoek dat de regels op onderdelen te complex zijn en soms tot rapportagefouten leiden. De IGJ doet bij vijf onderzochte bedrijven aanbevelingen over de wijze van specificeren van vergoedingen.

Medische hulpmiddelen ook in register
De conclusie dat het merendeel van de betalingen van geneesmiddelenbedrijven binnen de regels van het Transparantieregister Zorg valt, komt grotendeels overeen met het onderzoek dat de CGR in 2017 uitvoerde naar tien relaties uit 2016. Vanaf 2018 wil de IGJ ook betalingen van leveranciers van medische hulpmiddelen meenemen in onderzoek. Samenwerking met de CGR en de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) ligt hierbij voor de hand. Zo behoudt het Transparantieregister Zorg ook in de toekomst haar waarde.

Transparantieregister Zorg
Van een financiële relatie is sprake als een bedrijf zich bijvoorbeeld laat adviseren door een zorgverlener en daarvoor een vergoeding betaalt. Het Transparantieregister Zorg maakt deze relaties inzichtelijk en draagt zo bij aan een verantwoorde samenwerking tussen artsen en geneesmiddelenbedrijven. Het Transparantieregister Zorg is opgezet door koepelorganisaties van zorgverleners, zorginstellingen en de geneesmiddelensector met het doel de consument of patiënt inzicht te geven in de relaties die zijn zorgverlener heeft met bedrijven.

IGJ-rapport

Bericht Transparantieregister Zorg

CGR-rapportage Transparantieregister Zorg 2016

Bericht Vereniging over Transparantieregister Zorg