2017-12-01 Uitreiking erkenning aan TakedaV.l.n.r. Jan Anne van Dijk (Mezzo), Marleen Groeneveld (Takeda) en Aarnoud Overkamp (general manager Takeda)

Takeda officieel mantelzorgvriendelijk

Takeda ontving 28 november de erkenning 'Wij werken mantelzorgvriendelijk'.

Jan Anne van Dijk, programmamanager Werk&Mantelzorg bij Mezzo, overhandigde het certificaat aan Marleen Groeneveld, HR-adviseur bij Takeda.

Win-win
Hierover berichtte Takeda, lidbedrijf van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, 28 november op haar website. 'Aandacht, begrip en ruimte voor maatwerk dragen bij aan de werk-privé balans van de werkende mantelzorger', aldus Groeneveld. 'Zo blijven mantelzorgers gezond, vitaal en productief en gaan ze met plezier naar hun werk. Een win-win dus voor iedereen.'

Thema bespreekbaar
Met deze landelijke erkenning laat Takeda zien dat ze de combinatie werk en mantelzorg goed mogelijk maakt voor haar werknemers. Het thema werk en mantelzorg is bespreekbaar en medewerkers worden gewezen op de wettelijke verlofregelingen en flexibele werkoplossingen. Ook is er ruimte voor maatwerk.

Betere gezondheid
De erkenning past bij waar Takeda voor staat: zich inzetten voor een betere gezondheid en daarmee gunstiger toekomstperspectief voor de patiënt, én zeker ook voor de eigen medewerker: 'better health, brighter future'.

Normaalste zaak
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen ontving op 10 november al de landelijke erkenning 'mantelzorgvriendelijke organisatie'. De ambitie is om de hele sector mantelzorgvriendelijk te krijgen. Directeur Gerard Schouw benadrukt dat het combineren van werk met mantelzorg de normaalste zaak van de wereld is. 'Toch wordt er weinig over gesproken. Daar willen we verandering in brengen.'

Iets vanzelfsprekends
Eén op de zes werknemers in Nederland combineert een baan met langdurige zorg voor een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind, een hulpbehoevende ouder of buur. Mantelzorg is vaak niet iets waar je bewust voor kiest. Veel mensen zien het als iets vanzelfsprekends. Ook naast een betaalde baan. De verwachting is dat de komende jaren steeds meer werknemers hun baan combineren met mantelzorg.

Takeda officieel mantelzorgvriendelijk

Vereniging officieel mantelzorgvriendelijk