2017-12-22 Logo NIVEL

Vereniging bezorgd over variatie registratie bijwerkingen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is bezorgd over de grote praktijkvariatie onder huisartsen bij het registreren van bijwerkingen. Dat huisartsen verschillend omgaan met deze registratie blijkt uit onderzoek van het NIVEL.

Het onderzoeksinstituut voor de zorg publiceerde het onderzoeksrapport 'Adverse events recording in electronic health record systems in primary care' 22 december op haar website.

Komst landelijk register
De Vereniging noemt in een reactie het goed registreren van bijwerkingen van groot belang voor de patiëntveiligheid. De brancheorganisatie is bezorgd over de grote praktijkvariatie die hierbij bestaat. Daarom wil de Vereniging dat er een landelijk register komt, ook wel aangeduid als registry, dat de kenmerken van patiënten en de effecten van therapieën vastlegt. Bijwerkingen, onbedoelde effecten, moeten vanuit dit register automatisch worden doorgegeven aan Bijwerkingencentrum Lareb.

Omgang registratie verschilt per praktijk
Uit het NIVEL-onderzoek blijkt dat huisartsen gemiddeld 7 per 1000 patiënten op het spreekuur krijgen in verband met bijwerkingen van geneesmiddelen. Dit zijn vaker vrouwen, ouderen en patiënten die meerdere medicijnen gebruiken. Huisartsen verschillen sterk in hoe zij omgaan met de registratie van bijwerkingen: sommige praktijken registreren bijna twee keer zoveel contacten wegens bijwerkingen als andere praktijken.

Eenduidige registratie belangrijk
Geneesmiddelen kunnen naast de gewenste werking ook bijwerkingen geven. Bijwerkingen van geneesmiddelen leiden tot slechtere therapietrouw en verminderen de kwaliteit van leven. Daarom is het belangrijk dat het zorggebruik wegens bijwerkingen goed wordt geregistreerd. Het NIVEL stelt dat meer eenduidig registreren kan bijdragen aan de patiëntveiligheid.

Bericht NIVEL