2018-02-06 Maarten van Dongen

‘Antimicrobiële resistentie mogelijk doodsoorzaak nummer één’

Maarten van Dongen, initiatiefnemer van het platform AMR Insights waarin ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen participeert, denkt dat antimicrobiële resistentie kan uitgroeien tot het grootste gezondheidsprobleem.

Deze uitspraak doet Van Dongen in een interview met MSD, lidbedrijf van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, op de website van AMR Insights. ‘Zonder ingrijpen overlijden in 2050 tien miljoen mensen aan de gevolgen van’, stelt Van Dongen. ‘Daarmee worden geneesmiddelresistente infecties waarschijnlijk doodsoorzaak nummer één.’

Online platform
Eind 2017 ging AMR Insights van start. Dit online platform is bedoeld voor de ruim vijftigduizend Nederlandse professionals die zich inzetten voor antimicrobiële resistentie. In dit platform bundelen tien Nederlandse organisaties, waaronder de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, de krachten. Binnen het platform is kennis beschikbaar over onder meer nieuwe geneesmiddelen en lopende onderzoeken.

Extra kosten
Antibioticaresistentie geeft niet alleen gezondheidsproblemen, maar is ook duur. ‘Eén geval van resistentie kan voor een ziekenhuis in de tonnen lopen’, aldus Van Dongen. ‘Het Europees Centrum voor ziektepreventie en-bestrijding (ECDC) becijferde dat antibioticaresistentie in de EU ons jaarlijks 1,5 miljard euro kost. Dit komt door extra zorgkosten en productieverlies, doordat mensen niet kunnen werken’.

Interview Maarten van Dongen