Aarnoud%20Overkamp1

Blog Aarnoud Overkamp: Vooruit met DNA

Voor goed nieuws hoef je soms niet ver te gaan. Vanuit mijn werkplek in Hoofddorp naar de Hartwig Medical Foundation in Amsterdam is amper 25 kilometer. Ik was er afgelopen week, en ontdekte dat zij grote stappen zetten met DNA-analyses.

24 jan 2018

Het gedetailleerd in kaart brengen van het menselijk genetisch materiaal, ofwel genome sequencing, is een belangrijke sleutel voor genezing van ziektes. Door deze data te koppelen aan klinische behandelgegevens, is steeds beter te voorspellen of een geneesmiddel bij een patiënt met bepaalde kenmerken zal aanslaan of niet. En of hij veel last zal krijgen van bijwerkingen. Dat brengt succesvolle behandeling op maat een stuk dichterbij.

De Hartwig Medical Foundation, een non-profit organisatie, heeft de afgelopen paar jaar van ruim drieduizend patiënten het genetisch materiaal volledig geanalyseerd. Ze nemen nu wekelijks veertig biopten met tumorweefsel af bij kankerpatiënten met uitzaaiingen. Van de tachtig Nederlandse ziekenhuizen doen er inmiddels 47 mee. Ik moet er nog bij vermelden dat de privacy van de patiënt is gewaarborgd, want zijn gegevens worden anoniem verwerkt. De gegevens zijn puur en alleen bedoeld voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Momenteel duurt het drie weken om een volledig rapport op te stellen, maar de stichting wil die tijd in 2018 bekorten tot een week.

Dat is allemaal hoopgevend nieuws. Anderzijds gebiedt de eerlijkheid me te zeggen dat er nog veel werk aan de winkel is. In Nederland komen er elk jaar zo’n 110.000 kankerpatiënten bij. Voor ruim 90 procent van deze groep is nog geen op biomarkers gebaseerde behandeling beschikbaar. Dat betekent dat we van deze patiënten nog niet op grond van hun persoonlijke kenmerken – zoals DNA, geslacht en leeftijd – vooraf kunnen inschatten of een bepaalde therapie of een specifiek medicijn aanslaat. Hier is dus nog een wereld te winnen.

Een ander punt van aandacht is dat sequencing nu nog prijzig is. Maar dat kan uiteraard veranderen als het op grotere schaal wordt toegepast, en er efficiencyvoordelen te behalen zijn. Bovendien kan het voor de patiënt veel opleveren, en veel onnodige behandelkosten besparen.

Ik vind ontwikkelingen als het analyseren van DNA-materiaal ongelooflijk inspirerend. Veel van onze 44 lidbedrijven zijn op allerlei manieren actief in de zoektocht naar maatwerk voor de patiënt. Wij willen graag samenwerken met alle publieke en private partijen die er, net als wij, op zijn gebrand om meer van dat maatwerk te leveren. Dit is de toekomst. Wij geven niet op.

Aarnoud Overkamp, vicevoorzitter Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Hartwig Medical Foundation
#WijGevenNietop