‘Geneesmiddelen kunnen sneller én goedkoper op de markt komen’

Investeren in preklinische modellen en vroeg klinisch onderzoek kan leiden tot substantiële kostenreducties en optimale ontwikkeling naar effectieve geneesmiddelen. Aldus Peter van Dijken (eindverantwoordelijke gezondheidsonderzoek TNO) in een Skipr-blog.

De gewoonten en internationale regelgeving moeten volgens Van Dijken worden aangepast om dit te realiseren. 'Dit kan alleen met inzet van alle stakeholders. De komst van het European Medicines Agency naar Amsterdam kan daarin een positieve rol vervullen.'

Vroeg stadium
'Er is grote maatschappelijke winst te behalen als al in een vroeg stadium het potentiële succes of falen van een nieuw geneesmiddel voorspeld kan worden. Een aantal technologische ontwikkelingen brengt dit binnen handbereik.'
Investeren in het goed karakteriseren van preklinische modellen verkleint volgens Van Dijken de faalkans van kandidaat-medicijnen tijdens het kostbare klinische traject.

Meer meten
'Een tweede optimalisering van geneesmiddelenonderzoek is te behalen door tijdens het vroeg klinisch onderzoek - bij een beperkt aantal gezonde vrijwilligers - méér metingen te doen. Met speciaal ontwikkelde vroege biomarkers zijn effecten met steeds gevoeliger meetmethoden eerder vast te stellen.'

Skipr