2018-01-12 Sanne-Groenemeijer_GM-Novo-Nordisk-BV-1

Groenemeijer (Novo Nordisk) pleit voor hoofdlijnenakkoord geneesmiddelen

'Het lijkt er op dat, in ieder geval waar het de curatieve zorg betreft, dit kabinet niet actief wenst te regeren.' Dit schrijft Sanne Groenemeijer (general manager Novo Nordisk) in een blog voor Skipr.

'De doelstelling is duidelijk', aldus Groenemeijer', is die behaald, dan zijn we klaar, zo lijkt het devies van dit regeerakkoord. Ik zou echter graag een alternatief willen bieden, op basis waarvan ik maar wat graag de onderhandelingen voor een geneesmiddelenhoofdlijnenakkoord zou willen aangaan.

Inefficiënties wegnemen
Laten we om de tafel gaan en als doelstelling nemen alle inefficiënties weg te nemen, alle zinnige besparingskansen te benutten en alle mogelijke nieuwe, besparende én verbeterende maatregelen te vinden en te implementeren. Alleen zo kunnen we zowel budgetimpact áls kwaliteit garanderen.'

Actief reageren
Blijkt de geneesmiddelensector dan nog niet in staat deze onderhandelingsdoelstellingen te halen, dan mag en moet er actief geregeerd worden, blogt Groenemeijer. 'Dan mogen en moeten er unilaterale maatregelen worden opgesteld door het kabinet, die eenzijdig besparingen afdwingen. Als wij niet in staat zijn om tot een akkoord te komen, om van onze kant iets toe te geven, dan vind ik dat niet meer dan logisch.'

Bericht Skipr