2018-01-16 Marc Kaptein (Pfizer)

Marc Kaptein (Pfizer): ‘Verstevigen onderzoek andere ziekten’

Afgelopen week maakte Pfizer bekend het eigen onderzoek naar alzheimer en parkinson te stoppen. Het bedrijf creëert nu een speciaal fonds voor nieuw neurowetenschappelijk onderzoek. Marc Kaptein, medisch directeur bij het bedrijf, ziet perspectief.  

De afgelopen tientallen jaren investeerde Pfizer fors in onderzoeksprogramma’s naar de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Helaas zonder gewenst resultaat.

Ingrijpen complex
Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer, benadrukt dat neurowetenschappelijk onderzoek extreem ingewikkeld is. ‘Het inzicht in de pathofysiologie - oftewel begrijpen wat er fout gaat en hoe je dit oplost - van ziektes als alzheimer en parkinson is nog steeds onvoldoende. De manieren om met behulp van medicijnen in te grijpen zijn divers en complex. Geneesmiddelenbedrijven, waaronder Pfizer, overheden en academische centra hebben voor alzheimer in tien jaar tijd 244 moleculen onderzocht. Uiteindelijk heeft dit maar tot één medicijn geleid.’  

Wetenschappelijke ontdekkingen
Kaptein noemt het een moeilijk besluit om de interne ontwikkelingsprogramma’s te stoppen. ‘De beslissing werd genomen na een diepgaande evaluatie van onze neuroscience pijplijn. Wij evalueren voortdurend onze eigen strategieën en doelen om ervoor te zorgen dat we in de beste positie blijven om wetenschappelijke ontdekkingen en ontwikkelingen te ondersteunen.’

Neurowetenschappelijk investeringsfonds
Het neurowetenschappelijke onderzoeksveld blijft daarbij belangrijk voor het bedrijf. ‘Wij beseffen heel goed dat patiënten wachten op baanbrekende nieuwe medicijnen’, aldus Kaptein. ‘En dat er daarom een grote behoefte bestaat aan inzichten in en oplossingen voor neurodegeneratieve hersenziekten.’ Daarom creëert Pfizer in de komende maanden een speciaal neurowetenschappelijk investeringsfonds om onderzoek op dit gebied te blijven ondersteunen. ‘Dit zal hopelijk leiden tot nieuwe doorbraken’, aldus Kaptein.

Verstevigen onderzoek andere ziekten
De medisch directeur benadrukt dat het besluit om te stoppen met onderzoek naar een middel tegen alzheimer en parkinson geen bezuinigingsactie is. ‘We evalueren lopende onderzoeken en brengen deze, waar mogelijk, elders onder. Het onderzoeksgeld dat door het stoppen van de neuroscienceprogramma’s vrijkomt, gaat nu naar het verstevigen van onderzoek naar andere ziekten waar patiënten ook grote behoefte hebben aan geneesmiddelen. Denk hierbij aan kanker, vaccins, auto-immuunziekten, cardiovasculaire/metabole ziekten en zeldzame ziekten.’

Goed nieuws patiënt
Kaptein denkt dat de aankondiging van Pfizer om met de eigen pijplijn te stoppen, gek genoeg, voor patiënten goed nieuws is. ‘We beseffen dat de huidige pijplijn waarschijnlijk niet zal brengen waar patiënten behoefte aan hebben, namelijk innovatieve geneesmiddelen. In plaats van door te gaan met onderzoeksprogramma’s met te kleine kansen en grote risico’s, gaan we het vrijgekomen onderzoeksgeld elders binnen Pfizer besteden. Tegelijkertijd ondersteunen we externe biotechbedrijven vanuit het neurowetenschappelijke ondernemingsfonds.’

Baanbrekend medicijn degeneratieve hersenziekten
Deze bedrijven, die al actief zijn op het gebied van neurowetenschappen, kunnen in aanmerking komen voor financiering uit dit investeringsfonds. Dit geld stelt hen in staat te werken aan nieuwe doorbraken en nieuwe aanknopingspunten. ‘Dit moet uiteindelijk leiden tot nieuwe moleculen die in de toekomst door Pfizer onderzocht kunnen worden. En waaruit hopelijk een baanbrekend medicijn komt voor patiënten met degeneratieve hersenziekten’, besluit Kaptein.

Statement Pfizer